Moca Pass

MOCA PASS là phần mềm cài đặt trên
điện thoại di động, hỗ trợ bên mua
hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ thanh
toán, trả phí cho bên bán hàng hóa
hoặc bên cung cấp dịch vụ.

Moca Pos

MOCA POS là ứng dụng thanh toán hỗ
trợ bên bán hàng hóa (hoặc bên cung
cấp dịch vụ) thu tiền của bên mua
hàng hóa (hoặc bên sử dụng dịch vụ)
với thao tác đơn giản, tiện lợi trên chiếc
điện thoại di động.

Moca Pos

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ MOCA được thành lập năm 2013, ra mắt thị trường công nghệ hai phần mềm ứng dụng thanh toán MOCA POS và MOCA PASS.

Với mong muốn trở thành đơn vị trung gian hỗ trợ thanh toán giữa bên mua và bên bán...

Contact Us

Địa chỉ: 68 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 941.3161