MOCA ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

TRƯỞNG PHÒNG TÁC NGHIỆP

 01 vị trí

 Hà Nội

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAO CẤP (Java)

 05 vị trí

 Toàn Quốc

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

 01 vị trí

 TP. HCM

KỸ SƯ KẾT NỐI NGÂN HÀNG

 05 vị trí

 Hà Nội

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CAO CẤP (iOS)

 03 vị trí

 Toàn Quốc

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (iOS)

 05 vị trí

 Toàn Quốc

TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING

 01 vị trí

 Toàn quốc

CHUYÊN VIÊN MARKETING

 05 vị trí

 Toàn Quốc

TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VẬN HÀNH

 01 vị trí

 Hà Nội

@2013-2016. MOCA . All rights reserved.