ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA

(English translation is available at the end of this Terms of Use)


Chỉnh sửa lần cuối: ngày ___ tháng 07 năm 2019

Quan Trọng – vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng (như được định nghĩa dưới đây). Quý khách cũng đồng ý và xác nhận đối với các cam đoan được quý khách đưa ra dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý với hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều Khoản Sử Dụng của Dịch Vụ và mong muốn không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch Vụ.

Các Điều Khoản Sử Dụng được quy định trong tài liệu này (được gọi chung là “Các Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Thỏa Thuận” này) cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa quý khách và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MOCA (“Công Ty” hoặc “Moca”).

Bằng việc sử dụng ứng dụng thanh toán di động Moca do Công Ty cung cấp cho quý khách, tải, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào (gồm cả các phần mềm/website của các đối tác của Công Ty) được cung cấp và/hoặc hỗ trợ bởi Công Ty mà mục đích chung là cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiết lập một tài khoản với Công Ty và sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử do Moca quản lý và cung cấp, bao gồm Ví Moca (như được định nghĩa dưới đây) (“Ứng Dụng Thanh Toán Moca” hoặc “Phần Mềm”) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (gọi chung là “Dịch Vụ”), quý khách theo đây xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng như được công bố vào từng thời điểm trên website https://www.moca.vn/ hoặc thông qua Ứng Dụng Thanh Toán Moca. Công Ty sẽ thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào quan trọng nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng này và việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau đó của quý khách sẽ được xem là quý khách đồng ý đối với các thay đổi đối với Các Điều Khoản Sử Dụng đã được điều chỉnh.

 1. Ứng Dụng Thanh Toán Moca

Ứng Dụng Thanh Toán Moca là một ứng dụng thanh toán điện tử, bao gồm dịch vụ ví điện tử và thanh toán bằng các loại thẻ được phát hành hợp lệ và còn hiệu lực bởi các ngân hàng và được chấp thuận bởi Công Ty.

Ví điện tử Moca (“Ví Moca”) được cung cấp và quản lý bởi Moca dưới dạng tài khoản điện tử cho phép quý khách có thể lưu trữ một giá trị tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của quý khách tại ngân hàng vào tài khoản bảo đảm thanh toán của Moca hoặc được nhận một cách hợp lệ vào Ví Moca bằng cách chuyển tiền giữa các ví điện tử. Người dùng Ví Moca phải có một tài khoản ngân hàng hợp lệ liên kết với Ví Moca khi kích hoạt dịch vụ.

Công Ty cung cấp hai loại tính năng ví điện tử Moca như một phần của Dịch Vụ:

 1. Ví Moca cho Người tiêu dùng: Ví Moca được cung cấp cho người tiêu dùng cá nhân với các giới hạn giao dịch được quy định tại Bảng hạn mức sử dụng ví

 2. Ví Moca cho Kinh doanh: cho các người dùng Ví Moca phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc đăng ký và sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca cũng cho phép người dùng thực hiện thanh toán trực tiếp bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng cho các dịch vụ/hàng hóa được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các đối tác kinh doanh của Công Ty.

 1. Sử Dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca

Loại hình thanh toán có thể được thực hiện với Ứng dụng thanh toán Moca:

Ứng Dụng Thanh Toán Moca có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ tất cả (các) tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp pháp chấp nhận Ứng Dụng Thanh Toán Moca/ Dịch Vụ như một giải pháp thanh toán, TUY NHIÊN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ không có khoản thanh toán nào vi phạm các điều khoản của Các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm Chính Sách về Các Thanh Toán Được Phép (Mục 8).

Ví Moca được cung cấp và quản lý bởi Công Ty cho tất cả các giao dịch hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch (i) nạp tiền từ các tài khoản và thẻ ghi nợ của mình và rút tiền về tài khoản ngân hàng được người dùng yêu cầu liên kết hợp lệ với Ví Moca, (ii) chuyển tiền giữa các Ví Moca, và (iii) thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận Ví Moca là phương thức thanh toán.

Các Khoản Phí

Ngoài các khoản phí do ngân hàng liên quan áp dụng tính trên số tiền được rút ra từ Ví Moca hoặc được thông báo khác bởi Moca theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, Moca sẽ không tính phí người tiêu dùng cho việc sử dụng Ví Moca hoặc việc một số bên cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng tính năng Ví Moca cho Kinh doanh.

Moca sẽ tính phí đối với các thương nhân hoặc đại lý cho việc dùng Ứng Dụng Thanh Toán Moca/ Dịch Vụ cho Kinh Doanh như được quy định chi tiết tại Phụ Lục Phí Và Lệ Phí được đính kèm theo các điều khoản sử dụng dành cho thương nhân.

Quý khách đồng ý rằng Phí và Lệ Phí được quy định tại Phụ Lục Phí và Lệ Phí sẽ không được tính vào giá của hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp và không có bất kỳ khoản phụ phí nào sẽ được tính cho việc sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca bởi người tiêu dùng.

Sao Kê Giao Dịch Người Dùng:

Người dùng có thể xem đầy đủ các giao dịch của mình khi sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

Hành động gian lận hoặc trộm tiền từ ví:

Quý khách đồng ý sẽ ngay lập tức thông báo cho Moca, hoặc một bên được Moca ủy quyền, qua số điện thoại Tổng đài hỗ trợ 028 7109 8588/email support@MOCA.vn về bất kỳ hoạt động gian lận hoặc đánh cắp tiền khi sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca mà quý khách được biết.

 1. Các Phương Thức Nạp Tiền và sử dụng Ví Moca

Người dùng có thể chọn để liên kết các thẻ ghi nợ hoặc các phương thức hợp pháp và được phép khác có sẵn trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca (mỗi phương thức như vậy được gọi là “Nguồn Nạp Tiền”) để thực hiện việc nạp tiền vào Ví Moca, luôn luôn với điều kiện là trong trường hợp Nguồn Nạp Tiền là thẻ ngân hàng, quý khách theo đây ủy quyền cho Công Ty và các ngân hàng/ tổ chức tín dụng có liên quan được quyền tự động thực hiện việc liên kết Ví Moca với tài khoản ngân hàng gắn với Nguồn Nạp Tiền đã được lựa chọn.

Quý khách đồng ý và ủy quyền cho Công Ty liên hệ, chia sẻ các thông tin đăng ký của quý khách, cũng như thu thập các thông tin của quý khách từ các ngân hàng có liên quan đến Nguồn Nạp Tiền, để xác thực và phê duyệt các thông tin chi tiết liên quan đến Nguồn Nạp Tiền khi quý khách lần đầu đăng ký cũng như khi quý khách sử dụng Dịch Vụ, và các ngân hàng liên quan được phép cung cấp, phối hợp rà soát thông tin của quý khách với Công Ty.

Công ty có quyền ngừng thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong trường hợp Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng giao dịch đó có thể là giao dịch gian lận, không hợp pháp hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự nào hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ hợp tác với Công Ty trong bất kỳ hoạt động rà soát tội phạm tài chính và hỗ trợ Công Ty tuân thủ với tất cả luật và quy định hiện hành.

Khi quý khách thực hiện hoặc nhận một khoản thanh toán, nếu khoản thanh toán sau đó bị xem là không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại, khoản bồi hoàn, hoặc giao dịch bị hủy bỏ, quý khách sẽ có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả đối với toàn bộ số tiền thanh toán có liên quan đó cộng với tất cả các khoản chi phí tương ứng. Quý khách đồng ý rằng Công Ty có toàn quyền quyết định bên phải chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, giao dịch bồi hoàn hoặc giao dịch bị hủy đó và quyết định thu hồi khoản tiền đó bằng cách khấu trừ hoặc thu hồi từ tài khoản Ứng Dụng Thanh Toán Moca của quý khách.

Dịch Vụ được cung cấp nhằm tạo ra công cụ trung gian để quý khách sử dụng các nguồn tiền và công cụ thanh toán của ngân hàng một cách thuận tiện. Moca sẽ tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, hành vi gian lận hoặc sai sót liên quan trực tiếp đến Dịch Vụ để bảo vệ quyền lợi của quý khách. Trong trường hợp có phát sinh vấn đề liên quan trực tiếp đến tài khoản hoặc thẻ ngân hàng, quý khách sẽ tự mình giải quyết các tranh chấp với các tổ chức phát hành thẻ hoặc quản lý tài khoản ngân hàng của quý khách.

Quý khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt hoặc khoản thanh toán phát sinh đối với quý khách hoặc Công Ty, người dùng khác, hoặc một bên thứ ba phát sinh từ việc vi phạm Thỏa Thuận này của quý khách, hoặc do việc đánh mất hay hỏng hóc thiết bị di động của quý khách, việc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản của quý khách và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của quý khách. Trong trường hợp các tổn thất, thiệt hại này do Công Ty, người dùng, hoặc bên thứ ba phải gánh chịu, quý khách đồng ý sẽ bồi hoàn một cách tương ứng cho tất cả các khoản thanh toán này.

Quý khách sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt là hệ quả của lỗi vận hành Dịch Vụ, việc sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca/Ví Moca không được ủy quyền, giao dịch gian lận được thực hiện thông qua Ứng Dụng Thanh Toán Moca/Ví Moca.

 1. Số Dư Trên Ví Moca

Quý khách có thể nạp tiền vào Ví Moca (“Số Dư Ví”) để thanh toán hàng hóa và dịch vụ thông qua bất kỳ Nguồn Nạp Tiền nào có sẵn trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca tại từng thời điểm.

Giới hạn của Số Dư Ví của một người dùng cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào được quy định tại Bảng hạn mức sử dụng ví hoặc bất kỳ giới hạn số dư nào được Moca thông báo và áp dụng vào từng thời điểm.

Việc lựa chọn một Nguồn Nạp Tiền cụ thể có nghĩa là quý khách cũng đồng thời đồng ý với các điều khoản dịch vụ của các đối tác tương ứng của Công Ty và tổ chức tài chính của quý khách. Quý khách sẽ chịu tất cả các khoản phí do các đối tác xử lý và/hoặc tổ chức tài chính của quý khách áp dụng (nếu có) đối với phương thức thanh toán mà quý khách đã lựa chọn.

Công Ty có toàn quyền quyết định việc từ chối yêu cầu nạp tiền của quý khách vào Số Dư Ví vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

Quý khách sẽ có thể kiểm tra Số Dư Ví trên Ứng dụng thanh toán Moca hoặc các ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp. Số Dư Ví trên Ứng dụng thanh toán Moca sẽ được xem là bằng chứng cuối cùng của tổng số tiền của quý khách được lưu giữ trong Ví Moca.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công Ty có thể khoanh giữ Số Dư Ví của quý khách khi Công Ty có cơ sở hợp lý tin rằng giao dịch là gian lận, không hợp pháp, đối chiếu số liệu sai hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Vui lòng tham khảo Bảng hạn mức sử dụng ví để có thông tin đầy đủ về các khoản giới hạn cho từng giao dịch trên ví điện tử Moca.

 1. Rút và Lưu Chuyển Số Dư Ví

Số Dư Ví có thể được rút về một tài khoản được chỉ định của quý khách tại một ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đã được quý khách liên kết với Ví Moca, chi tiết của tài khoản này được quý khách thông báo cho Công Ty thông qua việc quý khách liên kết thông tin tài khoản/thẻ vào Ví Moca.

Công Ty có quyền không cho phép thực hiện rút toàn bộ hoặc một phần Số Dư Ví trong Ví Moca trong thời gian tối đa 60 ngày cho mục đích quản trị rủi ro có liên quan đến các khiếu nại, bồi hoàn hoặc khôi phục giao dịch trong tương lai.

 1. Thiết Lập Nhận Dạng Khách Hàng

Với tư cách là tổ chức trung gian thanh toán không phải ngân hàng, Công Ty phải tuân thủ các quy định về Phòng Chống Rửa Tiền (“Luật PCRT”), các luật và quy định khác được áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán.

Người dùng Ứng Dụng Thanh Toán Moca được yêu cầu cung cấp cho Công Ty các dữ liệu cho phép Công Ty thiết lập và xác thực nhận dạng của mình (đối với Ví Moca cho Kinh doanh thì xác thực nhận dạng người sử dụng tài khoản chính) tại thời điểm mở tài khoản trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca (để tránh hiểu lầm, bao gồm cả ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng các giải pháp, nền tảng thanh toán do Moca cung cấp) trên cơ sở thường xuyên, để hỗ trợ việc tuân thủ của Công Ty đối với các quy định của Luật PCRT và các quy định có hiệu lực vào từng thời điểm.

Quý khách theo đây xác nhận rằng (i) Công Ty và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty có thể sử dụng các dữ liệu được cung cấp cho mục đích thiết lập nhận dạng của quý khách và thực hiện chương trình giám sát liên tục để bảo đảm việc tuân thủ của Công Ty và người sử dụng theo Luật PCRT, các luật khác được áp dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán hoặc các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và (ii) Công ty được phép chia sẻ các dữ liệu được cung cấp trong nội bộ, với các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty và với bên thứ ba thuê ngoài, cũng như cho các mục đích liên quan đến việc chuyển và báo cáo các dữ liệu và các giao dịch của quý khách cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và cơ quan quản lý khác mà Công Ty xem là phù hợp.

Quý khách theo đây ủy quyền cho Moca và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Moca thu thập và đối chiếu thông tin của quý khách từ/với bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của quý khách tại từng thời điểm. Quý khách ủy quyền và cho phép các ngân hàng và bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của quý khách được quyền cung cấp các thông tin này cho Moca. Các thông tin được chia sẻ/ thu thập sẽ được xử lý và lưu giữ bởi Moca cho các mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tiếp thị của Moca và đối tác liên kết hoặc đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định của Moca, bao gồm các nghĩa vụ theo các quy định về PCRT và Chống Tài Trợ Khủng Bố.

Đối với người dùng có tài khoản trên các ứng dụng của Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam, bằng cách đồng ý Các Điều Khoản Sử Dụng này, quý khách cũng đồng ý rằng (i) Moca được phép truy xuất thông tin của quý khách từ các tài khoản người dùng mở tại Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam, và (ii) các công ty này được phép cung cấp các thông tin của quý khách cho Moca. Công ty được phép liên kết các thông tin này với tài khoản Ví Moca của quý khách. Moca sẽ tiến hành xác minh thông tin hiện có của quý khách và có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm thông tin để đáp ứng các yêu cầu của quy định pháp luật.

 1. Các Cam Đoan và Bảo Đảm

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam đoan và bảo đảm quý khách có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân thủ theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Quý khách cũng xác nhận rằng tất cả các thông tin mà quý khách cung cấp là trung thực và chính xác và các thông tin chi tiết của Nguồn Nạp Tiền được khai báo và các tài sản từ Nguồn Nạp Tiền đó là thuộc về quyền sở hữu duy nhất, hợp pháp và toàn bộ của quý khách.

Việc quý khách sử dụng Dịch Vụ chỉ nhằm để phục vụ cho nhu cầu của quý khách. Quý khách cam kết không ủy quyền cho người khác sử dụng nhận dạng hoặc trạng thái người dùng của quý khách và quý khách không được chuyển giao hoặc theo cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của quý khách cho bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách đồng ý tuân thủ tất cả pháp luật áp dụng tại Việt Nam hoặc tại quốc gia, tỉnh hoặc thành phố mà quý khách hiện diện khi sử dụng Dịch Vụ.

Quý khách chỉ được truy cập vào Ứng Dụng Thanh Toán Moca khi sử dụng các phương thức được chấp thuận. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm rằng quý khách đã tải đúng Phần Mềm/Ứng Dụng Thanh Toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp về thiết bị của quý khách theo phiên bản cập nhật nhất. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu thiết bị của quý khách không tương thích hoặc nếu quý khách tải phiên bản Phần Mềm/ Ứng Dụng Thanh Toán Moca không đúng về thiết bị của quý khách. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép quý khách sử dụng Dịch Vụ nếu quý khách sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca và/hoặc Phần Mềm với một thiết bị không tương thích hoặc không được phép hoặc cho các mục đích ngoài các mục đích mà Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca được dự kiến để sử dụng.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca, quý khách đồng ý rằng:

 1. Các Thanh Toán Được Phép

Quý khách đồng ý tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả thiệt hại hoặc tổn thất mà quý khách, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do quý khách vi phạm bất kỳ Các Điều Khoản Sử Dụng nào.

Quý khách đồng ý sẽ không sử dụng Dịch Vụ dưới các hành vi có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ luật, bộ luật, pháp lệnh hoặc quy định nào.

Ngoài các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp một cách hợp pháp bởi các đơn vị kinh doanh chấp nhận Dịch Vụ làm phương thức thanh toán, quý khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện các giao dịch liên quan đến:

 1. Thuế

Quý khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của các khoản thuế theo quy định, các loại thuế quan, phí, phí tổn và/hoặc các chi phí theo quy định, dưới bất kì tên gọi nào có hiệu lực và các khoản thuế trong tương lai có thể được quy định tại bất kỳ thời điểm nào.

Quý khách đồng ý thêm sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện mọi công việc cần thiết và được yêu cầu theo pháp luật liên quan để cho phép, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công Ty trước các yêu cầu bồi hoàn hoặc xác thực bất kỳ đầu vào tín dụng thuế, bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn trả đối với bất kỳ khoản thuế nào đã thanh toán hoặc phải trả liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp theo Thỏa Thuận này.

Quý khách đồng ý rằng các thông tin chi tiết về tài khoản Ứng Dụng Thanh Toán Moca của quý khách và tất cả các giao dịch sử dụng Dịch Vụ của quý khách có thể được cung cấp theo yêu cầu cho bất kỳ cơ quan thuế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài khi mục đích của yêu cầu đó là việc thanh toán hợp pháp các nghĩa vụ thuế và/hoặc xác thực tài sản để đánh thuế.

 1. Cấp Phép Có Hạn Chế

Công Ty, các công ty liên kết của Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty theo đây cấp cho quý khách quyền sử dụng, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, mang tính cá nhân và có giới hạn để sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở tuân thủ Các Điều Khoản Sử Dụng này. Tất cả các quyền không được trao cụ thể cho quý khách theo Thỏa Thuận này được bảo lưu bởi Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không:

Quý khách chỉ có thể sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca cho các mục đích hợp pháp và không sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca để:

 1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 1. Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc và đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca và ở mức độ rộng hơn, Dịch Vụ và bất kỳ gợi ý, ý tưởng, các yêu cầu cải thiện, phản hồi, đề xuất hoặc các thông tin khác được quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Dịch Vụ cung cấp.

 2. Các Điều Khoản Sử Dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho quý khách bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca, các quyền sở hữu trí tuệ do Công Ty và/hoặc các bên cấp phép của Công Ty sở hữu.

 3. Tên Công Ty, lô-gô của Công Ty, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca, các nhà cung cấp hoặc lô-gô của các nhà cung cấp dịch vụ và tên các sản phẩm liên quan đến Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca là nhãn hiệu của Công Ty và/hoặc các công ty liên kết của Công Ty hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng các quyền này.

 4. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ “Phần Mềm” và “Ứng dụng thanh toán Moca” theo Thỏa Thuận này sẽ bao gồm các cấu phần, quy trình và thiết kế mang tính toàn diện của Phần Mềm và Ứng dụng thanh toán Moca tương ứng.

 1. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Và Quyền Riêng Tư

Quý khách đồng ý và cho phép Công Ty sử dụng và xử lý Các Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về quý khách và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, bất kỳ thông tin nào về quý khách mà quý khách cung cấp cho Công Ty dưới dạng mẫu đăng ký hoặc các mẫu tương tự khác và/hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách đã hoặc có thể sẽ được thu thập, lưu giữ và xử lý bởi Công Ty.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của quý khách là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý khách không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công Ty, việc đăng ký sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca của quý khách có thể không được hoàn thành và Công Ty sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các Mục Đích như được quy định dưới đây dẫn đến Công Ty không thể cung cấp Dịch vụ cho quý khách.

Công Ty có thể tự mình hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ của công ty sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho mục đích kinh doanh và các hoạt động khác của Công Ty có thể bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau đây (“Mục Đích”):

Ngoài các Mục Đích nêu trên, Công Ty có thể liên lạc với quý khách bằng email, điện thoại, hoặc tin nhắn có các nội dung sau (“Mục Đích Tiếp Thị”):

Nếu quý khách không cho phép Công Ty xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty qua điện thoại.

Nếu có bất kỳ thay đổi trên Thông Tin Cá Nhân mà quý khách đã cung cấp cho Công Ty, ví dụ, quý khách thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán hoặc nếu quý khách mong muốn hủy tài khoản của quý khách hoặc rút lại sự cho phép nhận các thông tin vì Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty về những thay đổi này.

Công Ty sẽ, trong phạm vi nỗ lực tối đa của mình, cập nhật những thay đổi đó theo yêu cầu của quý khách trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo về các thay đổi này.

Công Ty bảo lưu quyền luân chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các công ty liên kết của Công Ty và các đơn vị cung cấp bên ngoài của Công Ty (cho dù là trong Việt Nam hoặc nước ngoài) vì mục đích sử dụng những thông tin này cho việc vận hành hoạt động của Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca.

 1. Tương Tác Với Bên Thứ Ba

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc các dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp là bên thứ ba, các công ty quảng cáo hoặc nhà tài trợ chào bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca.

Đối với bất kỳ hoạt động nào như vậy, các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan liên quan đến hoạt động đó sẽ chỉ là các thỏa thuận riêng giữa quý khách và bên thứ ba đó.

Công Ty, các công ty liên kết và các bên cấp phép của Công Ty sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bất kỳ trao đổi, mua, giao dịch hoặc chương trình khuyến mãi giữa quý khách và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

Công Ty không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang (website) nào trên mạng Internet được gắn liên kết với Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công Ty, các bên cấp phép của Công Ty hoặc Tập Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có trên các websites đó hoặc từ các nhà cung cấp là bên thứ ba.

Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho quý khách theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Tuy nhiên, quý khách công nhận rằng một số nhà cung cấp là bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu quý khách chấp thuận các điều khoản sử dụng bổ sung hoặc điều khoản khác trước khi quý khách có thể sử dụng hoặc truy cập tới hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công Ty từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận đó giữa quý khách và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba.

 1. Bồi Hoàn

Bằng cách đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ bảo vệ, bồi hoàn và bảo đảm cho Công Ty, bên cấp phép và các tổ chức là công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết, nhân sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Công Ty khỏi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm phí luật sư và các chi phí và/hoặc hành động quản lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 1. Giới Hạn Về Trách Nhiệm

Công Ty không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào đối với tính tin cậy, thời gian, chất lượng, tính phù hợp, tính sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm.

Công Ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng:

Dịch Vụ và các ph&##7847;n thưởng được cung cấp cho quý khách hoàn toàn trên cơ sở “có sẵn”.

Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Dịch Vụ, Ứng Dụng Thanh Toán Moca và/hoặc Phần Mềm có thể phụ thuộc vào các giới hạn, trì hoãn và các vấn đề khác tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do quý khách hoặc những người sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca khác sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trì hoãn, không thể chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất do các vấn đề đó gây ra.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, mất dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù là trực tiếp hoặc do hậu quả), mà quý khách phải gánh chịu từ hoặc có liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm.

 1. Chấm Dứt

Công Ty hoặc quý khách có thể chấm dứt Thỏa Thuận này bằng một thông báo bằng văn bản gửi cho bên kia trước một tháng.

Quý khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt ngay trong trường hợp quý khách:

Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên, Công Ty bảo lưu quyền làm việc với bất kỳ đại lý ủy thác, nhân sự quản lý hoặc đại diện của các tòa án Việt Nam toàn quyền quyết định thế nào là phù hợp liên quan đến việc quản lý bất kỳ số dư còn lại trên Ví Moca.

 1. Khiếu Nại Về Việc Sử Dụng Dịch Vụ

Người dùng được khuyến khích liên hệ với Công Ty ngay trong trường hợp Người dùng mong muốn khiếu nại về việc sử dụng Dịch Vụ hoặc thông qua số điện thoại về Dịch Vụ Khách Hàng theo đường dây nóng 24/7: 028 7109 8588 hoặc tại trụ sở Công Ty.

Quý khách đồng ý thực hiện khiếu nại và tranh chấp về Dịch Vụ trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch, hoặc ngày quý khách biết được việc sử dụng gian lận đối với Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca, tùy thời điểm nào sớm hơn.

Công Ty sẽ xử lý các khiếu nại do quý khách đưa ra theo các quy định áp dụng của Việt Nam.

 1. Thông Báo

Công Ty có thể thông báo bằng các phương tiện thông báo chung trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca, hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ thư điện tử của quý khách lưu trong hồ sơ của Công Ty, hoặc bằng hình thức trao đổi bằng văn bản gửi bằng dịch vụ thư bảo đảm hoặc thư trả trước đến địa chỉ của quý khách lưu trong hồ sơ của Công Ty. Thông báo đó sẽ được xem là đã được gửi sau 48 giờ từ khi gửi thư hoặc bỏ vào hòm thư (nếu gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Quý khách có thể gửi thông báo cho Công Ty (thông báo đó sẽ được hiểu là đã tiếp nhận khi Công Ty nhận được) bằng thư gửi bằng dịch vụ chuyển phát hoặc thư bảo đảm tới Công Ty sử dụng các thông tin liên hệ được cung cấp trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

 1. Chuyển Giao

Thỏa Thuận này được cấu thành bởi Các Điều Khoản Sử Dụng như được điều chỉnh tại từng thời điểm không được chuyển giao bởi quý khách mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty nhưng có thể được chuyển giao bởi Công Ty mà không cần chấp thuận của quý khách. Để tránh hiểu nhầm, việc chấp nhận Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành một sự đồng ý của quý khách cho Công Ty được quyền chuyển giao và/hoặc chuyển nhượng tất cả và bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Công Ty trong Thỏa Thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất kỳ sự chuyển giao dự kiến nào của quý khách mà vi phạm mục này sẽ là vô hiệu.

 1. Các Quy Định Chung

Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam, bất kể lựa chọn hoặc mâu thuẫn về quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc yêu cầu khởi kiện phát sinh từ hoặc có liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”), theo các Quy Tắc VIAC như được chỉnh sửa hoặc sửa đổi tại từng thời điểm (“Các Quy Tắc”) bởi duy nhất một trọng tài viên do các bên chỉ định theo một thỏa thuận thống nhất (“Trọng Tài Viên”). Nếu các bên không thể thống nhất về lựa chọn trọng tài, thì Trọng Tài Viên sẽ được Chủ Tịch SIAC chỉ định theo Các Quy Tắc.

Địa điểm trọng tài sẽ là Hồ Chí Minh, bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài Viên sẽ do các bên cùng chi trả theo tỷ lệ tương đương, với điều kiện là Trọng Tài Viên có thể yêu cầu rằng các mức phí đó phải chịu theo cách mà Trọng Tài Viên quyết định theo yêu cầu để điều khoản trọng tài này có thể thực thi theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ liên doanh, hợp danh, tuyển dụng, hoặc quan hệ đại lý tồn tại giữa quý khách, Công Ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp là bên thứ ba nào phát sinh từ các Điều Khoản Sử Dụng hoặc việc sử dụng Dịch Vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào thuộc Các Điều Khoản Sử Dụng được cho là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi đầy đủ trong phạm vi được pháp luật cho phép. Điều khoản này sẽ, không giới hạn, được áp dụng cho pháp luật và quốc gia như được quy định ở trên.

Việc Công Ty không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Các Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được Công Ty xác nhận và được đồng ý bằng văn bản.

Các Điều Khoản Sử Dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Công Ty và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc thảo luận hiện hữu hoặc trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói (nếu có) giữa các bên về nội dung được quy định trong Thỏa Thuận này.Phụ Lục Phí và Lệ Phí
ENGLISH TRANSLATION


TERMS OF USE

FOR MOCA PAYMENTS SERVICES


Last modified: 5 July 2019

Important – please read these terms carefully. By using the Service (as defined below), you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms of Use. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms of Use of the Service and wish to discontinue using the Service, please do not continue using the Moca Payment Application (as defined below) or the Service.

The Terms of Use stated herein (collectively, the “Terms of Use” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and MOCA TECHNOLOGY AND SERVICES CORPORATION (the “Company” or “Moca”).

By using the Moca mobile payment application supplied to you by the Company, and downloading, installing or using any associated software (including those of partners of the Company) supplied/provided by the Company which overall purpose is to enable persons seeking to establish an account with the Company and use its payment solutions, including the e-wallet namely Moca (as defined below) (“Moca Payment Application” or “Software”), pursuant to applicable laws and regulations of Vietnam (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms of Use, and any future amendments and additions to the Terms of Use as published from time to time at https://www.moca.vn/ or through the Moca Payment Application. The Company will provide advance notice of any material changes to these Terms of Use following which your continued use of the Service will be deemed to confirm your acceptance of the revised Terms of Use.

 1. Moca Payments Application

Moca Payment Application is in general an electronic payment application, including a payments solution allowing payment transactions by e-wallet and cards, duly and validly issued by banks and accepted by Moca.

Moca is an e-wallet provided and managed by Moca (“Moca”) in the form of an electronic account that enables the customer to store value equivalent to a sum of money transferred from the customer’s payment account at a bank to a secured payment account of Moca or duly received in your Moca wallet via peer to peer transfer. Users of Moca must have a valid bank account linked to Moca at activation.

The Company offers two types of wallet functionality under the term “Moca” as part of the Service:

 1. Consumer Moca e-Wallet: A wallet for individual consumers with transaction threshold as defined in Transaction threshold table.

 2. Business Moca e-Wallet: For users of the Moca e-Wallet for business purposes.


Your Moca registration and usage also allow Consumers to make direct Debit Card and Credit Card payments to third parties’ for goods and services.

 1. Use of the Moca Payment Application

The Moca Payment Application may be used for payment of goods and/or services from all person(s) lawfully accepting Moca Payment Application/ Serive as a payment solution, PROVIDED HOWEVER that no payments in violation of the provisions of these Terms of Use, including the Acceptable Use Policy shall be permitted.

The Moca is provided and managed by the Company and can be used for all lawful transaction within territory of Vietnam. Users can (i) top up the Moca using his bank account or debit cards, and cash out to the bank account linked to the Moca, and (ii) perform peer to peer transfer amongst Moca wallets, and (iii) pay for goods/services at providers accepting Moca as payment solution.Except for fees levied on the withdrawal of money from Moca, imposed by the relevant banks, or otherwise duly notice in advance by Moca in accordance with these Terms of Use, there shall be no charges levied by Moca on usage by the Consumer of Moca or on the usage of the Business Moca by transportation providers.

Moca shall charge merchants or agents those fees for usage of the Moca Payment Application/ Service as detailed in the Schedule of Applicable Fees and Charges, hereto.

You agree that the Fees and Charges provided for in the Schedule of Applicable Fees and Charges shall not be charged in addition to the regular offered costs of the goods or services, and that no surcharge for the use of the Moca Payment Application shall be required of consumers.


Users may view their transactions history on the Moca Payment Application.You agree to immediately notify Moca or a party authorized by Moca on the following Customer Service number Tel: 028 7109 8588/email: support@MOCA.vn of any fraudulent activity or theft of funds in the Moca Payment Application of which you become aware.


 1. Funding Methods for use of the Moca


 1. Moca Balance


 1. Withdrawal and Transfer of Wallet Balance


 1. Establishing your Identity

 1. Representations and Warranties

 1. Acceptable Use Policy


 1. Taxes


 1. License Grant & Restrictions

 1. Intellectual Property Ownership
 1. Data Privacy & Personal Data Protection Policy
 1. Third Party Interactions


 1. Indemnification


 1. Limitation of Liability 1. Termination


 1. Complaints about use of the Service


 1. Notices


 1. Assignment 1. General
Schedule of Applicable Fees and Charges