ĐIỀU khoản và điều kiện giao dịch chung

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Điều Kiện Giao Dịch Chung (“Điều Kiện Giao Dịch”) này. Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào của Ứng Dụng, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận, đồng ý tuân thủ đúng với các Điều Kiện Giao Dịch này. Điều Kiện Giao Dịch là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, với cách người sử dụng /hoặc tham gia giao dịch trên Ứng Dụng (“Bạn”) và Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Moca (“Công Ty”).

1.                  Định nghĩa và Giải thích

1.1               Trong Điều Kiện Giao Dịch này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được Công Ty thông báo cho Bạn vào từng thời điểm và có thể được Công Ty cập nhật vào từng thời điểm.

CVV/ CCV nghĩa số bảo mật của thẻ tín dụng, thẻ quốc tế gồm 3 chữ số in nghiêngmặt sau của thẻ.

Dịch Vụ Thanh Toán Di Động Moca nghĩa dịch vụ cho phép Người Dùng sử dụng Điện Tử để thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại ĐVCNTT.

Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (ĐVCNTT) nghĩa tổ chức hoặc nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ chấp nhận để Người Dùng thanh toán bằng hình thức Điện Tử.

Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soátđược kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng.

Lãnh Thổ có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam.

Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Kiện Giao Dịch này.

Người Dùng có nghĩa là người dùng tài khoản đăng ký của Ứng Dụng.

PIN nghĩa số xác định chủ thẻ được xem như chữ của chủ thẻ.

Sản Phẩm nghĩa thẻ điện thoại, dịch vụ nạp tiền điện thoại các sản phẩm, dịch vụ khác được Công Ty cung cấp cho Người Dùng thông qua Ứng Dụng, tùy từng thời điểm cụ thể.

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Ứng Dụng với tư cách là Người Dùng.

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng.

Ứng Dụng có nghĩa là ứng dụng Moca do Công Ty sở hữu điều hành. Ứng Dụng chức năng (i) một Điện Tử - hỗ trợ  Người Dùng thể nạp tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại ĐVCNTT (ii) ứng dụng bán hàng, cụ thể Công Ty cung cấp Sản Phẩm cho Người Dùng thông qua Ứng Dụng.

Điện Tử nghĩa nghĩa điện tử trên Ứng Dụng do Công Ty quản , được cung cấp dưới hình thức tài khoản điện tử cho phép Người Dùng lưu trữ một giá trị tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của Người Dùng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của Công Ty, một số phương thức khác theo quy định của Luật Áp Dụng. Người Dùng phải tối thiểu một tài khoản ngân hàng hợp lệ liên kết với Điện Tử trước khi được kích hoạt bởi Công Ty.

1.2               Trong Điều Kiện Giao Dịch này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó.

2.                  Quy định về Dịch Vụ Thanh Toán Di Động Moca

2.1               Người Dùng đăng sử dụng Dịch Vụ Thanh Toán Di Động Moca bằng cách tải Ứng Dụng từ kho ứng dụng Apple App Store (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS) hoặc Google play Store (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android).

2.2               Nguyên tắc xác thực giao dịch: Tất cả các giao dịch thanh toán trên Ứng Dụng đều yêu cầu Người Dùng cung cấp PIN/CVV/ CCV, ngoại trừ trường hợp người dùng kích hoạt chức năng thanh toán nhanh đối với các giao dịch thỏa mãn điều kiện.

2.3               Để xác thực thẻ quốc tế, chủ thẻ chịu một khoản phí (hiện nay 1.000 VND) theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế.

2.4               Mỗi thẻ chỉ được đăng sử dụng vào 01 (một) Tài Khoản. Một Tài Khoản Moca thể liên kết 01(một) hoặc nhiều thẻ.

2.5               Mỗi số/ thiết bị điện thoại di động chỉ được đăng 01 (một) Tài Khoản.

2.6               Số điện thoại đăng sử dụng Ứng Dụng phải thuê bao đã được kích hoạt đang hoạt động.

2.7               Người Dùng sử dụng Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý nhận hóa đơn thanh toán gửi qua địa chỉ thư điện tử (email), trường hợp Người Dùng không cung cấp địa chỉ email đồng nghĩa với việc không nhu cầu nhận hóa đơn thanh toán qua địa chỉ email.    

3.                  Trách nhiệm của Bạn

3.1               Bạn cam kết xác nhận rằng Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để tham gia thực hiện,  chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Kiện Giao Dịch này và thực hiện đúng đầy đủ bất kỳ tất cả các nghĩa vụ của Bạn theo Điều Kiện Giao Dịch này.

3.2               Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách.

3.3               Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Ứng Dụng.

3.4               Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho Công Ty là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch.

3.5               Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp thông qua Ứng Dụng.

3.6               Bạn chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện bằng thông tin đăng nhập vào Ứng dụng không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác với bất kỳ do nào.

3.7               Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu sử dụng Ứng Dụng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiếtmức độ cao nhất nhằm phòng ngừa rủi ro.

3.8               Bạn không được đóng tài khoản tại Ứng Dụng khi tài khoản đang bị khiếu nại / hoặc điều tra / hoặc đang giao dịch được xử . Nếu Bạn vẫn tiếp tục đề nghị đóng tài khoản, Bạn đồng ý để Moca tạm giữ toàn bộ số tiền đang trong Điện Tử số tiền đangtrạng thái xử giao dịch.

3.9               Bạn chịu trách nhiệm pháp về các vấn đề liên quan đến tài khoản Điện Tử ngay khi tài khoản này đã bị đóng.

4.                  Tài Khoản của Bạn

4.1               Để truy cập vào Ứng Dụng với tư cách Người Dùng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản trên Ứng Dụng.

4.2               Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

4.2.1           phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn);

4.2.2           không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác;

4.2.3           phải thông báo ngay cho Công ty nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn.

4.3               Công Ty có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

4.3.1           nếu theo nhận định riêng của Công Ty, Công Ty nghi ngờ / hoặc phát hiện (i) Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Kiện Giao Dịch này hoặc (ii) Tài Khoản bị truy cập trái phép hoặc xảy ra các gian lận liên quan đến giao dịch thẻ hoặc (iii) Người Dùng sử dụng thẻ giả, thẻ ăn cắp để nạp tiền vào Điện Tử hoặc gian lận trong việc sử dụng Dịch Vụ Thanh Toán Di Động Moca.

4.3.2           nếu Công ty đang trong quá trình điều tra theo yêu cầu của quan thẩm quyền;

4.3.3           nếu Điều Kiện Giao Dịch này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào theo quy định của Luật Áp Dụng; hoặc

4.3.4           vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công Ty.

5.                  Việc sử dụng Ứng Dụng

Quyền được cấp và bảo lưu

5.1               Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Kiện Giao Dịch này, Công Ty cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Điều Kiện Giao Dịch này và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Ứng Dụng cho mục đích mua sử dụng Sản Phẩm do Công Ty cung cấp.

5.2               Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Kiện Giao Dịch này đều được Công Ty bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Kiện Giao Dịch này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Ứng Dụng (cho toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

Quy trình phân phối Sản Phẩm

5.3               Giá Sản Phẩm trên Ứng Dụng giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sản Phẩm sẽ không được áp dụng hoàn trả bảo hành.

5.4               Sản Phẩm thẻ điện thoại, dịch vụ nạp tiền điện thoại sẽ được giao đến Người Dùng thông qua số điện thoại được cung cấp ngay sau khi Người Dùng hoàn tất việc thanh toán bằng Điện Tử. Việc giao nhận đối với các hình thức Sản Phẩm khác sẽ được quy định đề xuất với Người Dùng khi giao dịch trước thời điểm thanh toán.

5.5               Công Ty trách nhiệm bảo mật Sản Phẩm trước khi chuyển giao cho Người Dùng giải quyết khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc Sản Phẩm không được chuyển giao đúng thời hạn/ Sản Phẩm đã được sử dụng trước khi Người Dùng nhận được.

Hành vi bị nghiêm cấm

5.6               Khi sử dụng Ứng Dụng, Bạn không được:

5.6.1           chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Tài Khoản của Bạn tại Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

5.6.2           sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng hoặc thực hiện xâm nhập bằng bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả kỹ thuật dịch ngược;

5.6.3           sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Ứng Dụng;

5.6.4           gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty hoặc Đơn Vị Liên Kết của Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào.

Giao dịch không hủy ngang    

5.7               Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Ứng Dụng được Công Ty coi là có giá trị và không hủy ngang. Người Dùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đối với các giao dịch đó. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác để chứng minh các giao dịch được tạo ra bởi Người Dùng ngoài việc kiểm ra đúng tên truy cập, mật khẩu của Người Dùng khi đăng ký sử dụng Ứng Dụng.        

6.                  Thiết Bị Di Động của Bạn

6.1               Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của Ứng Dụng vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

6.2               Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Ứng Dụng có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

7.                  Điều khoản tài chính

Sử dụng Ứng Dụng

7.1               Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống.

Khuyến mãi

7.2               Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm Công Ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn tham gia các chương trình đó.

Thanh toán

7.3               Bạn phải thanh toán giá trị Sản Phẩm bằng cách sử dụng Điện Tử của Công Ty được tích hợp trong Ứng Dụng hoặc các hình thức thanh toán khác (bao gồm nhưng không giới hạn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) được chấp nhận thông qua Ứng Dụng vào từng thời điểm.

7.4               Tất cả các khoản thanh toán phải bằng Việt Nam Đồng trong Lãnh Thổ.

8.                  Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

8.1               Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công Ty và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụchi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

8.1.1           việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Kiện Giao Dịch này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào; và

8.1.2           việc Bạn sử dụng các Sản Phẩm thông qua Ứng Dụng.

Cơ sở mà Ứng Dụng cung cấp

8.2               Ứng Dụng được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Kiện Giao Dịch này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý.

8.3               Không ảnh hưởng đến Điều 8.2, Công Ty không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Ứng Dụng, hoặc rằng Ứng Dụng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

8.4               Ứng Dụng có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác có thể trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

8.5               Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về:

8.5.1           những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

8.5.2           mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

8.5.3           thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản,

phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên hệ với Ứng Dụng, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật hoặc các hình thức khác.

8.6               Bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với Công Ty theo hoặc liên quan đến Ứng Dụng, hoặc Điều Kiện Giao Dịch này phải được thông báo cho Công Ty trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng 30 (ba mươi) ngày (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép), Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có thể đối với khiếu nại đó.

9.                  Thời hạn và chấm dứt

9.1               Điều Kiện Giao Dịch này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Kiện Giao Dịch này.

9.2               Công Ty có thể chấm dứt Điều Kiện Giao Dịch này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Ứng Dụng:

9.2.1           bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì, kèm theo hoặc không kèm theo thông báo cho Bạn; và

9.2.2           ngay lập tức, kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Kiện Giao Dịch này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Công Ty.

9.3               Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Ứng Dụng và có thể ngừng sử dụng Ứng Dụng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn. Điều Kiện Giao Dịch này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, trừ các nghĩa vụ Bạn phải thực hiện hoặc đã phát sinh trước khi Điều Kiện Giao Dịch này bị chấm dứt.

9.4               Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Kiện Giao Dịch này sau khi chấm dứt Điều Kiện Giao Dịch mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Kiện Giao Dịch này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 1, 2, 9, 10, 11, 12 của Điều Kiện Giao Dịch này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Kiện Giao Dịch này.

10.               Quyền bảo mật

Bạn đồng ý và chấp thuận việc Công Ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật tại Ứng Dụng, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

11.               Tranh chấp

11.1             Điều Kiện Giao Dịch này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Kiện Giao Dịch này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Kiện Giao Dịch này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Kiện Giao Dịch này) sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam.

11.2             Bất kỳ mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Kiện Giao Dịch này sẽ được giải quyết bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo các quy tắc tố tụng của VIAC trong thời gian hiệu lực mà các quy tắc được coi là được liên kết chặt chẽ bằng cách tham chiếu đến điều khoản này. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

12.               Điều khoản chung

12.1             Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty.

12.2             Công Ty có toàn quyền sửa đổi Điều Kiện Giao Dịch này vào từng thời điểm. Công Ty sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Kiện Giao Dịch; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn trách nhiệm xem xét Điều Kiện Giao Dịch thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi.

12.3             Quyền của mỗi Bên theo Điều Kiện Giao Dịch này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

12.4             Điều Kiện Giao Dịch này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Kiện Giao Dịch này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó.

12.5             Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Kiện Giao Dịch này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Công Ty vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Kiện Giao Dịch này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng yêu cầu).

12.6             Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Kiện Giao Dịch này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Kiện Giao Dịch này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Kiện Giao Dịch này.

12.7             Một chủ thể không phải là một bên của Điều Kiện Giao Dịch này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Kiện Giao Dịch này.

12.8             Công Ty có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung thông qua Ứng Dụng đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn thể gửi thông báo cho Công Ty bằng cách gửi email đến support@moca.vn hoặc liên hệ qua (028) 7109 8588.


 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chính Sách Bảo Mật dưới đây tả cách thức chúng tôi - Công ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Moca (gọi chung Công Ty”, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”), thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ bảo vệ Thông Tin Nhân của bạn.

 

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu trình tự thu thập, mục đích phạm vi sử dụng, thời gian lưu trữ, cách thức xử bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

 

1.              ĐỊNH NGHĨA

 

a.               Trừ khi được định nghĩa khác đi, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ cùng ý nghĩa được quy định đối với các thuật ngữ đó trong Điều Khoản Điều Kiện Giao Dịch Chung.

 

b.              Thông Tin Nhânnghĩa dữ liệu, đúng hay không đúng, theo đó một nhân thể được xác định, hoặc khi kết hợp những dữ liệu đó những thông tin khác chúng tôi hoặc thể quyền truy cập thể xác định được nhân liên quan. Thông Tin Nhân thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail các thông tin khác của một nhân , khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ thể nhận dạng một nhân.

 

2.               MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Chúng tôi thể thu thập sử dụng Thông Tin Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo pháp luật hiện hành:

 

a.               xác định nhân thân của bạn đăng bạn Người Dùng quản trị, quản hoặc xác minh Tài Khoản của bạn với cách Người Dùng;

b.              thông báo cho bạn về các bản cập nhật Ứng Dụng hoặc các thay đổi đối với sản phẩm được cung cấp những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;

c.               xử trả lời các câu hỏi phản hồi nhận được từ bạn;

d.              duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao nhân hóa Ứng Dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích của bạn với cách Người Dùng;

e.               tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra chúng tôi thể cho cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi ghi nhận bạn Người Dùng;

f.               xử hỗ trợ các yêu cầu cung cấp Sản Phẩm / hoặc Dịch Vụ giao dịch thanh toán do bạn thực hiện, bao gồm, trong trường hợp áp dụng, các giao dịch thực hiện qua phương thức thanh toán điện tử;

g.              liên lạc với bạn gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng;

h.              gửi cho bạn các thông báo tiếp thị trực tiếp thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt (bạn quyền từ chối nhận các thông báo thông tin này);

i.                ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty Người Dùng;

j.                chia sẻ Thông Tin Nhân với các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công Ty nhằm mục đích thực hiện, xử /hoặc hoàn tất các giao dịch của Người Dùng hoặc nhằm phục vụ Người Dùng hoặc nhằm mục đích tạo điều kiện để Công Ty thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Người Dùng theo các tiêu chuẩn hoạt động của Công Ty;

k.              Sử dụng hoặc chia sẻ Thông Tin Nhân nhằm mục đích phục vụ cho các nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Công Ty, bao gồm cả việc liên kết với các bên thức ba để phát triển sản phẩm;

l.                Lưu trữ, quản , dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;

m.             Cung cấp thông tin cho các quan thẩm quyền theo đúng các yêu cầu quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ , kiểm toán.

 

3.               PHẠM VI THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

 

Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định về bạn. Ngoài các Thông Tin Nhân do bạn cung cấp trực tiếp, chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin từ bạn trong quá trình bạn sử dụng Ứng Dụng, dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạncác phương thức thông tin sau: 

 

a.              Thông tin được trực tiếp từ bạn hay từ Thiết Bị Di Động của bạn

 

·                Khi bạn đăng tạo Tài Khoản với chúng tôi qua Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông Tin Nhân, bao gồm số điện thoại của bạn một danh tính (ID) Tài Khoản /hoặc mật khẩu bạn sẽ sử dụng để truy cập Ứng Dụng sau khi đăng .

·                Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn thể cần cung cấp thêm thông tin thanh toán của mình, địa chỉ email, vv.

·                Khi bạn sử dụng Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan thể được chúng tôi yêu cầu một cách hợp để Công Ty thể cung ứng Sản phẩm / hoặc Dịch Vụ cho bạn.

 

dụ:

Đối vớinạp tiền điện thoại”: bạn cần cung cấp số điện thoại thụ hưởng, số tiền nạp, khuyến mại (nếu ).

Đối vớimua thẻ”: bạn cần cung cấp tên nhà mạng, mệnh giá, khuyến mại (nếu ).

 

b.              Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi

 

·                Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi, chúng tôi đều thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn.

·                Moca quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch bạn thực hiện khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạnthông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho bạn, thông tin giao dịch bạn thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (nhưng không lưu trữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV).

 

4.               THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Thông Tin Nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập Thông Tin Nhân, hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó được yêu cầu hay cho phép theo Luật Áp Dụng. Chúng tôi sẽ chấm dứt lưu trữ Thông Tin Nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó Thông Tin Nhân thể được liên kết với bạn với cách nhân, ngay khi sở khi cho rằng việc lưu trữ Thông Tin Nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập Thông Tin Nhân việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp hoặc kinh doanh của Công Ty.

 

5.               TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Chúng tôi thể tiết lộ cho hoặc chia sẻ với các đối tác Thông Tin Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được Luật Áp Dụng cho phép (mặc trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

a.               nhằm mục đích cung cấp Sản Phẩm / hoặc Dịch Vụ theo yêu cầu của Người Dùng;

b.              trong trường hợp được yêu cầu hoặc cho phép theo Luật Áp Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị theo quy định, hoặc tuân thủ các yêu cầu nộp hồ báo cáo theo Luật Áp Dụng), cho mục đích được quy định trong Luật Áp Dụng đó;

c.               liên quan đến, hoặc trong các cuộc đàm phán về, một trường hợp sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu, việc cấp vốn cho hoặc mua lại toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác, cho các mục đích của giao dịch đó (ngay cả khi giao dịch đó cuối cùng không được tiến hành);

d.              trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Nhân với các bên thứ ba (bao gồm các đại , bên bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc các bên chúng tôi hợp tác thương mại), cho hoặc liên quan đến các mục đích các bên thứ ba đó được thuê hoặc các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (tùy từng trường hợp áp dụng). Trong trường hợp này, hợp đồng giữa chúng tôi các bên thứ ba sẽ quy định ràng nghiệm ngặt các yêu cầu đối với việc các bên thứ ba phải nghĩa bảo mật các Thông Tin Nhân của bạn dựa trên các điều khoản điều kiện chúng tôi đã cam kết với bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

 

Ngoài các trường hợp được quy định trong Chính Sách Bảo Mật, Công Ty thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Nhân của Người Dùng sau khi thông báo trước về việc tiết lộ chia sẻ thông tin này đã nhận được sự chấp thuận của Người Dùng về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin.

 

e.               Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông Tin Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

f.               Chúng tôi thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Nhân của bạn nếu chúng tôi thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ chia sẻ thông tin này chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

 

6.               ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Moca

 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Nội

 

Tổng đài hỗ trợ: (028) 7109 8588

Email: support@moca.vn

 

7.               PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

a.               Người Dùng quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh Thông Tin Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại Ứng Dụng chỉnh sửa Thông Tin Nhân.

 

b.              Chúng tôi quyền từ chối yêu cầu được truy cập hoặc chỉnh sửa một số hay toàn bộ Thông Tin Nhân của bạn chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát nếu được cho phép hoặc yêu cầu theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào. Việc từ chối này thể bao gồm những trường hợp Thông Tin Nhân thể dẫn chiếu đến các nhân khác hoặc trường hợp yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa những do chúng tôi cho một cách hợp không đáng kể, không quan trọng hoặc không cần thiết.

 

8.               CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

a.              Bảo mật Thông Tin Nhân của bạn

 

Việc bảo mật của Thông Tin Nhân của bạn cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để bảo vệ bảo mật Thông Tin Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không thẩm quyền đối với việc xử bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy thiệt hại tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ bảo mật Thông Tin Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn chính xác của bất kỳ Thông Tin Nhân nào bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động bạn sử dụng.

 

b.              Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này

 

Chúng tôi quyền xem xét lại sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với các phát triển trong tương lai của chúng tôi /hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp hoặc quản . Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên Ứng Dụng / hoặc website của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử dữ liệu bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng sau khi bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.

 

c.               NGÔN NGỮ

 

Nếu bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này các bản ngôn ngữ khác (nếu có), bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

d.              XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

 

Khi đăng nhập hoặc đăng sử dụng Ứng Dụng, Ứng Dụng sẽ thể hiện nội dung: "Vui lòng đọc xác nhận với Điều kiện Điều Khoản Điện Tử, Điều Khoản Điều Kiện Giao Dịch Chung Chính Sách Bảo Mật. Bằng việc nhấp chọnĐồng ý”, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc hiểu Chính Sách Bảo Mật này bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể bạn đồng ý chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử bằng cách khác Thông Tin Nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Chính Sách Bảo Mật này cũng được công bố công khai trên Ứng Dụng / hoặc website của Công Ty sẽ luôn luôn hiệu lực áp dụng đối với mọi trường hợp Người Dùng sử dụng dịch vụ, hàng hóa của chúng tôi hoặc được cung cấp hoặc kết nối thông qua chúng tôi. Người Dùng trách nhiệm tìm hiểu các thông tin của Chính Sách Bảo Mật này. Việc sử dụng, tái sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ dịch vụ, hàng hóa của chúng tôi hoặc được cung cấp hoặc kết nối thông qua chúng tôi tại một thời điểm bất kỳ trong suốt thời gian tiếp diễn nào sau đó sẽ đồng nghĩa với việc Người Dùng đã đồng ý với toàn bộ các quy định nội dung của Chính Sách Bảo Mật này, bất kể hay không việc khiếu nại hoặc phản đối nào của bạn trước khi sử dụng, tái sử dụng dịch vụ hoặc hàng hóa của chúng tôi.

 

Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ quy định hoặc nội dung nào của Chính Sách Bảo Mật này, hãy vui lòng thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ bên trên hoặc/ ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho đến khi các yêu cầu của bạn được giải quyết một cách thỏa đáng.