ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA

(English translation is available at the end of this Terms of Use)

 

Chỉnh sửa lần cuối: ngày 1 tháng 10 năm 2018 

Quan Trọng – vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng (như được định nghĩa dưới đây). Quý khách cũng đồng ý và xác nhận đối với các cam đoan được quý khách đưa ra dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý với hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều Khoản Sử Dụng của Dịch Vụ và mong muốn không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng thanh toán di động Moca (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch Vụ.

Các Điều Khoản Sử Dụng được quy định trong tài liệu này (được gọi chung là “Các Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Thỏa Thuận” này) cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa quý khách và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MOCA (“Công Ty” hoặc “Moca”).

Bằng việc sử dụng ứng dụng thanh toán di động Moca do Công Ty cung cấp cho quý khách, tải, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào (gồm cả các phần mềm/website của các đối tác của Công Ty) được cung cấp và/hoặc hỗ trợ bởi Công Ty (“Phần Mềm”) mà mục đích chung là cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiết lập một tài khoản với Công Ty và sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử do Moca quản lý và cung cấp, bao gồm Ví điện tử GrabPay by Moca (như được định nghĩa dưới đây), phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Ứng dụng thanh toán Moca” và gọi chung là “Dịch Vụ”), quý khách theo đây xác nhận rõ và chấp nhận tuân theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng như được công bố vào từng thời điểm trên website https://www.moca.vn/ hoặc thông qua Ứng dụng thanh toán Moca. Công Ty sẽ thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào quan trọng nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng này và việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau đó của quý khách sẽ được xem là quý khách đồng ý đối với các thay đổi đối với Các Điều Khoản Sử Dụng đã được điều chỉnh.

 1. Ứng dụng thanh toán Moca

Ứng dụng thanh toán Moca là một ứng dụng thanh toán điện tử, bao gồm dịch vụ ví điện tử và thanh toán bằng các loại thẻ được phát hành hợp lệ và còn hiệu lực bởi các ngân hàng và được chấp thuận bởi Công Ty.

Ví điện tử GrabPay by Moca (“Ví GrabPay by Moca”) được cung cấp và quản lý bởi Moca dưới dạng tài khoản điện tử cho phép quý khách có thể lưu trữ một giá trị tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của quý khách tại ngân hàng vào tài khoản bảo đảm thanh toán của Moca hoặc được nhận một cách hợp lệ vào Ví GrabPay by Moca bằng cách chuyển tiền giữa các ví điện tử. Người dùng Ví GrabPay by Moca phải có một tài khoản ngân hàng hợp lệ liên kết với Ví GrabPay by Moca khi kích hoạt dịch vụ.

Công Ty cung cấp hai loại tính năng ví điện tử “GrabPay by Moca” như một phần của Dịch Vụ:

 1. Ví GrabPay by Moca cho Người tiêu dùng: Ví GrabPay by Moca được cung cấp cho người tiêu dùng cá nhân cho phép giới hạn giao dịch trong ngày không quá 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng Việt Nam) hoặc giới hạn giao dịch khác được Moca thông báo tại từng thời điểm.
 2. Ví GrabPay by Moca cho Kinh doanh: cho các người dùng Ví GrabPay by Moca phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc đăng ký Ứng dụng thanh toán Moca cũng cho phép người dùng thực hiện thanh toán trực tiếp bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng cho các dịch vụ/hàng hóa được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các đối tác kinh doanh của Công Ty.

 1. Sử Dụng Ứng dụng thanh toán Moca

Loại hình thanh toán có thể được thực hiện với Ứng dụng thanh toán Moca:

Ứng dụng thanh toán Moca có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ tất cả (các) tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp pháp chấp nhận Ứng dụng thanh toán Moca như một giải pháp thanh toán, TUY NHIÊN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ không có khoản thanh toán nào vi phạm các điều khoản của Các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm Chính Sách về Các Thanh Toán Được Phép (Mục 8).

Ví GrabPay by Moca được cung cấp và quản lý bởi Công ty cho tất cả các giao dịch hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch (i) nạp tiền từ các tài khoản và thẻ ghi nợ của mình và rút tiền về tài khoản ngân hàng được người dùng yêu cầu liên kết hợp lệ với Ví GrabPay by Moca, (ii) chuyển tiền giữa các Ví GrabPay by Moca, và (iii) thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận Ví GrabPay by Moca là phương thức thanh toán.

Các Khoản Phí

Ngoài các khoản phí do ngân hàng liên quan áp dụng tính trên số tiền được rút ra từ Ví GrabPay by Moca hoặc được thông báo khác bởi Moca theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, Moca sẽ không tính phí người tiêu dùng cho việc sử dụng Ví GrabPay by Moca hoặc việc một số bên cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng tính năng Ví GrabPay by Moca cho Kinh doanh.

Moca sẽ tính phí đối với các thương nhân hoặc đại lý cho việc dùng Ứng dụng thanh toán Moca cho Kinh Doanh như được quy định chi tiết tại Phụ Lục Phí Và Lệ Phí được đính kèm theo Các Điều Khoản Sử Dụng dành cho thương nhân.

Quý khách đồng ý rằng Phí và Lệ Phí được quy định tại Phụ Lục Phí và Lệ Phí sẽ không được tính vào giá của hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp và không có bất kỳ khoản phụ phí nào sẽ được tính cho việc sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca bởi người tiêu dùng.

Sao Kê Giao Dịch Người Dùng:

Người dùng có thể xem đầy đủ các giao dịch của mình khi sử dụng Dịch vụ thanh toán di động Moca trên ứng dụng thanh toán.

Hành động gian lận hoặc trộm tiền từ ví:

Quý khách đồng ý sẽ ngay lập tức thông báo cho Moca, hoặc một bên được Moca ủy quyền, qua số điện thoại Tổng đài hỗ trợ 028 7109 8588/email support@MOCA.vn về bất kỳ hoạt động gian lận hoặc đánh cắp tiền khi sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca mà quý khách được biết.

 1. Các Phương Thức Nạp Tiền và sử dụng Ví GrabPay by Moca

Người dùng có thể chọn để liên kết các thẻ ghi nợ hoặc các phương thức hợp pháp và được phép khác có sẵn trên Ứng dụng thanh toán di động Moca (mỗi phương thức như vậy được gọi là một “Nguồn Nạp Tiền”) để thực hiện việc nạp tiền vào Ví GrabPay by Moca, luôn luôn với điều kiện là trong trường hợp Nguồn Nạp Tiền không phải là thẻ ngân hàng, quý khách theo đây ủy quyền cho Công Ty và các ngân hàng/ tổ chức tín dụng có liên quan được quyền tự động thực hiện việc liên kết Ví GrabPay by Moca với tài khoản ngân hàng gắn với Nguồn Nạp Tiền đã được lựa chọn.

Quý khách đồng ý và ủy quyền cho Công Ty liên hệ, chia sẻ các thông tin đăng ký của quý khách, cũng như thu thập các thông tin của quý khách từ các ngân hàng có liên quan đến Nguồn Nạp Tiền, để xác thực và phê duyệt các thông tin chi tiết liên quan đến Nguồn Nạp Tiền khi quý khách lần đầu đăng ký cũng như khi quý khách sử dụng Dịch Vụ.

Công ty có quyền ngừng thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong trường hợp Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng giao dịch đó có thể là giao dịch gian lận, không hợp pháp hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự nào hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ hợp tác với Công Ty trong bất kỳ hoạt động rà soát tội phạm tài chính và hỗ trợ Công Ty tuân thủ với tất cả luật và quy định hiện hành.

Khi quý khách thực hiện hoặc nhận một khoản thanh toán, nếu khoản thanh toán sau đó bị xem là không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại, khoản bồi hoàn, hoặc giao dịch bị hủy bỏ, quý khách sẽ có nghĩa vụ đối với toàn bộ số tiền thanh toán có liên quan đó cộng với tất cả các khoản chi phí tương ứng. Quý khách đồng ý rằng Công Ty có toàn quyền quyết định bên phải chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, giao dịch bồi hoàn hoặc giao dịch bị hủy đó và quyết định thu hồi khoản tiền đó bằng cách khấu trừ hoặc thu hồi từ tài khoản Ứng dụng thanh toán Moca của quý khách.

Quý khách sẽ tự mình giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với các tổ chức phát hành thẻ hoặc quản lý tài khoản ngân hàng của quý khách.

Quý khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt hoặc khoản thanh toán phát sinh đối với quý khách hoặc Công Ty, người dùng khác, hoặc một bên thứ ba phát sinh từ việc vi phạm Thỏa Thuận này của quý khách, hoặc do việc đánh mất hay hỏng hóc thiết bị di động của quý khách, việc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản của quý khách và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của quý khách. Trong trường hợp các tổn thất, thiệt hại này do Công Ty, người dùng, hoặc bên thứ ba phải gánh chịu, quý khách đồng ý sẽ bồi hoàn một cách tương ứng cho tất cả các khoản thanh toán này.

Quý khách sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt là hệ quả của lỗi vận hành Dịch Vụ, việc sử dụng Ứng dụng thanh toán/Ví GrabPay by Moca không được ủy quyền, giao dịch gian lận được thực hiện thông qua Ứng dụng thanh toán/Ví GrabPay by Moca.

 1. Số Dư Trên Ví GrabPay by Moca

Quý khách có thể nạp tiền vào Ví GrabPay by Moca (“Số Dư Ví”) để thanh toán hàng hóa và dịch vụ thông qua bất kỳ Nguồn Nạp Tiền nào có sẵn trên Ứng dụng thanh toán Moca tại từng thời điểm.

Giới hạn của Số Dư Ví của một người dùng cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào 5.000.000 VNĐ hoặc bất kỳ giới hạn số dư nào được Moca thông báo trước ba mươi (30) ngày.

Việc lựa chọn một Nguồn Nạp Tiền cụ thể có nghĩa là quý khách cũng đồng thời đồng ý với các điều khoản dịch vụ của các đối tác tương ứng của Công Ty và tổ chức tài chính của quý khách. Quý khách sẽ chịu tất cả các khoản phí do các đối tác xử lý và/hoặc tổ chức tài chính của quý khách áp dụng (nếu có) đối với phương thức thanh toán mà quý khách đã lựa chọn.

Công Ty có toàn quyền quyết định việc từ chối yêu cầu nạp tiền của quý khách vào Số Dư Ví vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

Quý khách sẽ có thể kiểm tra Số Dư Ví trên Ứng dụng thanh toán Moca hoặc các ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp. Số Dư Ví trên Ứng dụng thanh toán Moca sẽ được xem là bằng chứng cuối cùng của tổng số tiền của quý khách được lưu giữ trong Ví GrabPay by Moca.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công Ty có thể khoanh giữ Số Dư Ví của quý khách khi Công Ty có cơ sở hợp lý tin rằng giao dịch là gian lận, không hợp pháp, đối chiếu số liệu sai hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Rút và Lưu Chuyển Số Dư Ví

Số Dư Ví có thể được rút về một tài khoản được chỉ định của quý khách tại một ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đã được quý khách liên kết với Ví GrabPay by Moca, chi tiết của tài khoản này được quý khách thông báo cho Công Ty thông qua việc quý khách liên kết thông tin tài khoản/thẻ vào Ví GrabPay by Moca.

Công Ty có quyền không cho phép thực hiện rút toàn bộ hoặc một phần Số Dư Ví trong Ví GrabPay by Moca trong thời gian tối đa 60 ngày cho mục đích quản trị rủi ro có liên quan đến các khiếu nại, bồi hoàn hoặc khôi phục giao dịch trong tương lai.

 1. Thiết Lập Nhận Dạng Khách Hàng

Với tư cách là tổ chức trung gian thanh toán không phải ngân hàng, Công Ty phải tuân thủ các quy định về Phòng Chống Rửa Tiền (“Luật PCRT”), các luật và quy định khác được áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán.

Người dùng Ứng dụng thanh toán Moca được yêu cầu cung cấp cho Công Ty các dữ liệu cho phép Công Ty thiết lập và xác thực nhận dạng của mình (đối với Ví GrabPay by Moca cho Kinh doanh thì xác thực nhận dạng người sử dụng tài khoản chính) tại thời điểm mở tài khoản trên Ứng dụng thanh toán Moca và ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp trên cơ sở thường xuyên, để hỗ trợ việc tuân thủ của Công Ty đối với các quy định của Luật PCRT và các quy định có hiệu lực vào từng thời điểm.

Quý khách theo đây xác nhận rằng (i) Công Ty và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty có thể sử dụng các dữ liệu được cung cấp cho mục đích thiết lập nhận dạng của quý khách và thực hiện chương trình giám sát liên tục để bảo đảm việc tuân thủ của Công Ty và người sử dụng theo Luật PCRT, các luật khác được áp dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán hoặc các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và (ii) Công ty được phép chia sẻ các dữ liệu được cung cấp trong nội bộ, với các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty và với bên thứ ba thuê ngoài, cũng như cho các mục đích liên quan đến việc chuyển và báo cáo các dữ liệu và các giao dịch của quý khách cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và cơ quan quản lý khác mà Công Ty xem là phù hợp.

Quý khách theo đây ủy quyền cho Moca và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Moca thu thập và đối chiếu thông tin của quý khách từ/với bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của quý khách tại từng thời điểm. Quý khách ủy quyền và cho phép các ngân hàng và bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của quý khách được quyền cung cấp các thông tin này cho Moca. Các thông tin được chia sẻ/ thu thập sẽ được xử lý và lưu giữ bởi Moca cho các mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tiếp thị của Moca và đối tác liên kết hoặc đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định của Moca, bao gồm các nghĩa vụ theo các quy định về PCRT và Chống Tài Trợ Khủng Bố.

Đối với người dùng có tài khoản trên các ứng dụng của Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam, bằng cách đồng ý Các Điều Khoản Sử Dụng này, quý khách cũng đồng ý rằng (i) Moca được phép truy xuất thông tin của quý khách từ các tài khoản người dùng mở tại Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam, và (ii) các công ty này được phép cung cấp các thông tin của quý khách cho Moca. Công ty được phép liên kết các thông tin này với tài khoản Ví GrabPay by Moca của quý khách. Moca sẽ tiến hành xác minh thông tin hiện có của quý khách và có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm thông tin để đáp ứng các yêu cầu của quy định pháp luật.

 1. Các Cam Đoan và Bảo Đảm

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam đoan và bảo đảm quý khách có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân thủ theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Quý khách cũng xác nhận rằng tất cả các thông tin mà quý khách cung cấp là trung thực và chính xác và các thông tin chi tiết của Nguồn Nạp Tiền được khai báo và các tài sản từ Nguồn Nạp Tiền đó là thuộc về quyền sở hữu duy nhất, hợp pháp và toàn bộ của quý khách.

Việc quý khách sử dụng Dịch Vụ chỉ nhằm để phục vụ cho nhu cầu của quý khách. Quý khách cam kết không ủy quyền cho người khác sử dụng nhận dạng hoặc trạng thái người dùng của quý khách và quý khách không được chuyển giao hoặc theo cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của quý khách cho bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách đồng ý tuân thủ tất cả pháp luật áp dụng tại Việt Nam hoặc tại quốc gia, tỉnh hoặc thành phố mà quý khách hiện diện khi sử dụng Dịch Vụ.

Quý khách chỉ được truy cập vào Ứng dụng thanh toán Moca khi sử dụng các phương thức được chấp thuận. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm rằng quý khách đã tải đúng Phần Mềm/Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp về thiết bị của quý khách theo phiên bản cập nhật nhất. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu thiết bị của quý khách không tương thích hoặc nếu quý khách tải phiên bản Phần Mềm không đúng về thiết bị của quý khách. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép quý khách sử dụng Dịch Vụ nếu quý khách sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm với một thiết bị không tương thích hoặc không được phép hoặc cho các mục đích ngoài các mục đích mà Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca được dự kiến để sử dụng.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca, quý khách đồng ý rằng:

-          Quý khách sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp;

-          Quý khách sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích dự kiến của Dịch Vụ;

-          Quý khách sẽ không sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc vì các mục đích gian lận;

-          Quý khách sẽ không sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp để gây phiền toái, bất tiện hoặc lệnh giả;

-          Quý khách sẽ không sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp cho các mục đích khác ngoài việc có được Dịch Vụ;

-          Quý khách sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống mạng;

-          Quý khách sẽ không vô tình hay cố ý gây ra hoặc nỗ lực gây ra thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ;

-          Quý khách sẽ không cố gắng gây hại cho Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp và/hoặc Dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào;

-          Quý khách sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Công Ty;

-          Quý khách sẽ chỉ sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp cho mục đích sử dụng riêng của quý khách và sẽ không bán lại Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca cho một bên thứ ba;

-          Quý khách sẽ giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ phương thức nhận diện nào mà chúng tôi cung cấp cho quý khách để cho phép quý khách truy cập vào Dịch Vụ. Quý khách chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp, kể cả sau khi đóng tài khoản;

-          Quý khách sẽ cung cấp cho Công Ty bằng chứng nhận dạng khi Công Ty đề nghị hoặc yêu cầu một cách hợp lý;

-          Quý khách xác nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản Ứng dung thanh toán Moca được đăng ký trên một điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử vận hành Ứng dụng thanh toán di động Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp;

-          Quý khách đồng ý cung cấp các thông tin chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh theo yêu cầu cho Công Ty khi sử dụng Dịch Vụ và cam kết trách nhiệm duy trì và cập nhật các thông tin của quý khách kịp thời để bảo đảm các thông tin đó là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh trong thời hạn của Thỏa Thuận này. Quý khách đồng ý rằng Công Ty có thể xem thông tin của quý khách là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Quý khách xác nhận rằng nếu các thông tin của quý khách là không chính xác, không cập nhật hoặc không hoàn chỉnh trên bất kỳ phương diện nào thì Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấm dứt Thỏa Thuận này cùng với việc sử dụng dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần có thông báo;

-          Quý khách chỉ sử dụng một điểm hoặc một thiết bị truy cập mà quý khách được phép sử dụng để truy cập Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp;

-          Quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để gian lận Công Ty hoặc trục lợi dù là gian lận hoặc theo cách khác đối với bất kỳ sự kiện, đợt khuyến mại hoặc qua các chương trình được Công Ty thực hiện để khuyến khích đăng ký mới hoặc việc sử dụng Dịch Vụ cho các khách hàng mới hoặc hiện hữu;

-          Quý khách đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý; và

-          Quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính Sách về Các Thanh Toán Được Phép (mục 8) liên quan việc quý khách sử dụng Dịch Vụ.

 1. Các Thanh Toán Được Phép

Quý khách đồng ý tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả thiệt hại hoặc tổn thất mà quý khách, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do quý khách vi phạm bất kỳ Các Điều Khoản Sử Dụng nào.

Quý khách đồng ý sẽ không sử dụng Dịch Vụ dưới các hành vi có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ luật, bộ luật, pháp lệnh hoặc quy định nào.

Ngoài các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp một cách hợp pháp bởi các đơn vị kinh doanh chấp nhận Dịch vụ thanh toán di động Moca, quý khách đồng ý không sử dụng Dịch vụ thanh toán di động Moca để thực hiện các giao dịch liên quan đến:

-          Phim ảnh mang tính chất người lớn hoặc liên quan đến hoạt động không hợp pháp như khiêu dâm trẻ em, hiếp dâm, loạn luân, v.v.

-          Các dịch vụ hàng không, bao gồm cả các dịch vụ hàng không thương mại thông thường, giá rẻ, các chuyến bay du lịch theo tour, máy bay tư nhân hoặc dịch vụ trực thăng taxi;

-          Các sản phẩm và đồ uống có cồn;

-          Bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào khuyến khích mâu thuẫn, bạo lực, hành vi gây hại hoặc thái độ định kiến theo bất kỳ hình thức nào;

-          Bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào bị cấm vận bởi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc;

-          Các hoạt động kinh doanh xe cơ giới (xe có động cơ mới hoặc đã qua sử dụng thuộc bất kỳ loại nào);

-          Một số dịch vụ sửa điểm tín dụng, xử lý nợ, giao dịch tín dụng hoặc các hoạt động bảo hiểm;

-          Các loại hàng hóa có nhãn hiệu, thương hiệu hoặc có bản quyền thuộc bất kỳ loại nào trừ khi bên bán là chủ sở hữu hoặc bên được cấp phép sở hữu trí tuệ/quyền tác giả;

-          Các dịch vụ, thiết bị gian lận hoặc phần mềm được sử dụng để gian lận pháp luật hoặc loại bỏ các biện pháp bảo vệ tác quyền;

-          Hỗ trợ kỹ thuật vi tính và dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin;

-          Các hoạt động kinh doanh kêu gọi nguồn lực từ cộng đồng và kêu gọi tài trợ tài chính từ cộng đồng, các huy động khoản vay hợp vốn, phát hành cổ phần hoặc thưởng theo bất kỳ hình thức nào;

-          Các loại tiền kỹ thuật số, Bitcoin, tiền ảo, các loại tiền xu sử dụng trong các trò chơi, vàng ảo và các tài sản ảo tương tự;

-          Các hình thức kinh doanh gian lận như Ponzi / bán hàng đa cấp (“pyramid schemes”), tiếp thị đa cấp, các dịch vụ đầu tư hoặc các khóa kinh doanh kết quả đảm bảo;

-          Dịch vụ viết bài luận, bài khóa thuê và dịch vụ làm bài tập về nhà thuê;

-          Các dịch vụ tổ chức sự kiện, bán vé sự kiện hoặc các dịch vụ hỗ trợ hoạch định hoặc tổ chức sự kiện;

-          Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc dịch vụ phụ trợ liên quan;

-          Các dịch vụ tài chính theo bất kỳ hình thức nào, như cho vay, cho vay quy mô nhỏ, các chương trình đầu tư, lưu ký, các đại lý thu hộ, các dịch vụ bảo lãnh cho trái phiếu, dịch vụ thu nợ, cấp tín dụng theo gói qua trung gian, các dịch vụ tổng hợp, các dịch vụ bảo vệ thẻ tín dụng và các dịch vụ tương tự;

-          Các loại nguyên vật liệu dễ cháy, nổ, nguyên vật liệu pháo hoa, độc và nguy hại bao gồm nhưng không giới hạn pháo hoa, chất nổ, vật liệu và các chất có chứa chất phóng xạ và thuốc súng;

-          Các tổ chức chính phủ nước ngoài bao gồm nhưng không giới hạn các đại sứ quán và lãnh sự quán;

-          Các dịch vụ tử vi, chiêm tinh, xem bói, bài tarot, thôi miên và các dịch vụ tương tự;

-          Đánh bạc, chơi trò chơi và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác với phí vào cửa và có thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn các trò chơi sòng bạc, cá cược thể thao, đua ngựa hoặc đua chó, các môn thể thao ảo fantasy, vé số, các loại hình kinh doanh cung cấp dịch vụ đánh bạc, trò chơi có kỹ năng (cho dù có được định nghĩa theo pháp luật là đánh bạc hay không) và rút thăm trúng thưởng;

-          Các vật dụng do chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và quân đội phát hành bao gồm nhưng không giới hạn đồng phục, huy hiệu và phù hiệu, vật dụng trang trí, ngoại trừ các vật dụng mang tính lịch sử và/hoặc rõ ràng là không phải đồ thật hoặc vật dụng chính thức (ví dụ như đồ chơi);

-          Khách sạn hoặc các dịch vụ lưu trú (khách sạn, căn hộ, căn hộ dịch vụ, nhà trọ, resorts, villas)

-          Các bộ phận cơ thể người thuộc bất kỳ dạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan nội tạng, các phần thân thể, phần còn lại của thân thể, dịch cơ thể, tế bào, phôi;

-          Các loại thuốc bất hợp pháp, thuốc lá hoặc các sản phẩm y tế. Các chất được sản xuất để tạo ra các tác dụng tương tự như các chất trên. Các phụ kiện và sản phẩm liên quan được sử dụng hoặc tiêu thụ các sản phẩm trên như bongs để hút các chất gây nghiện, điếu ống và các vật dụng tương tự;

-          Các vật dụng khuyến khích, kích động, hỗ trợ hoặc hướng dẫn người khác tham gia vào hoạt động trái pháp luật;

-          Các vật dụng xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền công bố hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác theo luật Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào;

-          Đồ trang sức, đá quý, các loại đá trang sức và kim loại quý;

-          Tư vấn pháp lý và thuế, các dịch vụ phá sản và bất kỳ dịch vụ tương tự nào khác;

-          Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ về tiền như chuyển tiền, chuyển khoản, các phiếu tiền mặt, tiền mặt, giao dịch hối đoái tiền tệ và các dịch vụ tương tự;

-          Ma túy, các chất steroids, một số các chất được kiểm soát hoặc các sản phẩm khác có khả năng gây rủi ro đối với sự an toàn của người dùng;

-          Các dịch vụ bán lại các chào bán của chính phủ mà chưa được phép hoặc giá trị gia tăng, các dịch vụ không công bằng, gian lận, hoặc lợi dụng người tiêu dùng;

-          Trao hoặc nhận các khoản thanh toán vì mục đích hối lộ hoặc tham nhũng;

-          Dầu hoặc khí đốt, xăng và các sản phẩm phái sinh;

-          Các tổ chức chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào;

-          Các thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ điện thoại, và các loại điện thoại di động;

-          Các dịch vụ y tế tư nhân và bác sĩ điện tử;

-          Các sản phẩm từ buôn bán động vật hoang dã, săn bắn trái pháp luật và săn trộm các động vật nguy hại như động vật biển, vây cá mập, sừng tê giác, ngà voi, sừng hươu, mật gấu, dương vật hổ, và bất kỳ sản phẩm tương tự nào;

-          Các ngành nghề kinh doanh chia sẻ tài sản, thuê bất động sản nghỉ dưỡng, đổi nhà, cho thuê lại, các dịch vụ phục vụ giường nghỉ và bữa sáng và các dịch vụ tương tự;

-          Kinh doanh động vật hoặc vật nuôi dưới bất kỳ hình thức nào;

-          Kinh doanh hoạt động truyền thông xã hội, hoạt động gian lận để tăng lượt xem hoặc thứ hạng trên các ứng dụng mạng (“click farms” in English) bao gồm nhưng không giới hạn kinh doanh lượt thích trên Facebook, người theo dõi trên Twitter, lượt xem YouTube;

-          Các sản phẩm hoặc dịch vụ định hướng xu hướng tình dục;

-          Các dịch vụ xông hơi, thư giãn và mát xa;

-          Hàng hóa bị đánh cắp bao gồm các loại hàng hóa kỹ thuật số hoặc hàng hóa ảo được sao chụp hoặc mua được một cách bất hợp pháp;

-          Đăng ký tư cách hội viên, các bản dùng thử và bất kỳ mô hình kinh doanh tương tự nào có điều kiện mua là phải đăng ký;

-          Các thông tin cá nhân của các bên thứ ba vi phạm luật Việt Nam;

-          Kinh doanh séc du lịch hoặc các phiếu tiền mặt;

-          Kinh doanh các sản phẩm hoặc dịch vụ được các cơ quan chức năng của Việt Nam xác định là có khả năng gian lận cao hoặc có thể được giao dịch bởi người sử dụng vi phạm luật Việt Nam;

-          Các sản phẩm thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan (ví dụ như các phụ kiện và thiết bị sạc);

-          Các đại lý du lịch chưa được cấp phép;

-          Vũ khí dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm súng các loại, đạn dược, dao, côn và các sản phẩm liên quan, các phụ kiện của các sản phẩm trên. Vũ khí hoặc dao theo quy định của luật Việt Nam phải chịu sự quản lý. Các loại đồ chơi, quà và các bản sao dưới bất kỳ hình thức nào mô phỏng tương tự bất kỳ các sản phẩm nào nêu trên.

 1. Thuế

Quý khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của các khoản thuế theo quy định, các loại thuế quan, phí, phí tổn và/hoặc các chi phí theo quy định, dưới bất kì tên gọi nào có hiệu lực và các khoản thuế trong tương lai có thể được quy định tại bất kỳ thời điểm nào.

Quý khách đồng ý thêm sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện mọi công việc cần thiết và được yêu cầu theo pháp luật liên quan để cho phép, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công Ty trước các yêu cầu bồi hoàn hoặc xác thực bất kỳ đầu vào tín dụng thuế, bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn trả đối với bất kỳ khoản thuế nào đã thanh toán hoặc phải trả liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp theo Thỏa Thuận này.

Quý khách đồng ý rằng các thông tin chi tiết về tài khoản Ứng dụng thanh toán Moca của quý khách và tất cả các giao dịch sử dụng Dịch vụ của quý khách có thể được cung cấp theo yêu cầu cho bất kỳ cơ quan thuế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài khi mục đích của yêu cầu đó là việc thanh toán hợp pháp các nghĩa vụ thuế và/hoặc xác thực tài sản để đánh thuế.

 1. Cấp Phép Có Hạn Chế

Công Ty, các công ty liên kết của Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty theo đây cấp cho quý khách quyền sử dụng, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, mang tính cá nhân và có giới hạn để sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở tuân thủ Các Điều Khoản Sử Dụng này. Tất cả các quyền không được trao cụ thể cho quý khách theo Thỏa Thuận này được bảo lưu bởi Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không:

Quý khách chỉ có thể sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán di động Moca cho các mục đích hợp pháp và không sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca để:

 1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
 1. Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc và đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca và ở mức độ rộng hơn, Dịch Vụ và bất kỳ gợi ý, ý tưởng, các yêu cầu cải thiện, phản hồi, đề xuất hoặc các thông tin khác được quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Dịch Vụ cung cấp.
 2. Các Điều Khoản Sử Dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho quý khách bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca, các quyền sở hữu trí tuệ do Công Ty và/hoặc các bên cấp phép của Công Ty sở hữu.
 3. Tên Công Ty, lô-gô của Công Ty, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca, các nhà cung cấp hoặc lô-gô của các nhà cung cấp dịch vụ và tên các sản phẩm liên quan đến Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca là nhãn hiệu của Công Ty và/hoặc các công ty liên kết của Công Ty hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng các quyền này.
 4. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ “Phần Mềm” và “Ứng dụng thanh toán Moca” theo Thỏa Thuận này sẽ bao gồm các cấu phần, quy trình và thiết kế mang tính toàn diện của Phần Mềm và Ứng dụng thanh toán Moca tương ứng.
 1. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Và Quyền Riêng Tư

Quý khách đồng ý và cho phép Công Ty sử dụng và xử lý Các Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về quý khách và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, bất kỳ thông tin nào về quý khách mà quý khách cung cấp cho Công Ty dưới dạng mẫu đăng ký hoặc các mẫu tương tự khác và/hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách đã hoặc có thể sẽ được thu thập, lưu giữ và xử lý bởi Công Ty.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của quý khách là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý khách không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công Ty, việc đăng ký sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca của quý khách có thể không được hoàn thành và Công Ty sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các Mục Đích như được quy định dưới đây dẫn đến Công Ty không thể cung cấp Dịch vụ cho quý khách.

Công Ty có thể tự mình hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ của công ty sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho mục đích kinh doanh và các hoạt động khác của Công Ty có thể bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau đây (“Mục Đích”):

-                      thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty có liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào được ký kết với quý khách;

-                      cung cấp cho quý khách bất kỳ dịch vụ nào theo quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng này;

-                      xử lý, quản lý hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của quý khách theo quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng này;

-                      kiểm tra và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng này;

-                      xử lý bất kỳ khoản hoàn trả, khoản chiết khấu và hoặc phí theo quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng này;

-                      hỗ trợ hoặc xúc tiến bất kỳ hoạt động kiểm tra nào khi có yêu cầu theo Các Điều Khoản Sử Dụng này;

-                      phát triển, nâng cao và cung cấp các nội dung được yêu cầu theo Các Điều Khoản Sử Dụng này để đáp ứng nhu cầu của quý khách;

-                      phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ của Công Ty và/hoặc các công ty liên kết của Công Ty như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu;

-                      phục vụ cho mục đích phát hiện, ngăn cản và buộc tội theo các nghĩa vụ có liên quan đến Luật PCRT;

-                      để Công Ty tuân thủ với các nghĩa vụ của Công Ty theo quy định của pháp luật hoặc quy định (cho dù là trong Việt Nam hoặc nước ngoài bao gồm việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các cơ quan hành pháp, tòa án Việt Nam hoặc nước ngoài);

-                      trả lời các câu hỏi, góp ý và phản hồi của quý khách.

Ngoài các Mục Đích nêu trên, Công Ty có thể liên lạc với quý khách bằng email, điện thoại, hoặc tin nhắn có các nội dung sau (“Mục Đích Tiếp Thị”):

-                      tiến hành xử lý cho quý khách tham gia vào các sự kiện, chương trình quảng bá, các hoạt động, các nhóm tập trung, nghiên cứu, cuộc thi, lấy ý kiến, khảo sát hoặc bất kỳ chương trình nào để trao đổi với quý khách về việc tham gia của quý khách cho các nội dung trên;

-                      gửi đến quý khách các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Công Ty, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công Ty;

-                      thông báo và mời quý khách tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do Công Ty, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công Ty tổ chức;

-                      chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý khách giữa các công ty con trong tập đoàn của Công Ty bao gồm công ty con, công ty liên kết và các công ty chịu chung sự kiểm soát của công ty mẹ của tập đoàn (“Tập Đoàn”) và cũng như các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, bên đối tác phát triển, bên cung cấp dịch vụ quảng cáo, đối tác, các công ty sự kiện hoặc nhà bảo trợ của Công Ty hoặc Tập Đoàn mà có thể liên lạc với quý khách vì bất cứ lý do gì.

Nếu quý khách không cho phép Công Ty xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty qua điện thoại.

Nếu có bất kỳ thay đổi trên Thông Tin Cá Nhân mà quý khách đã cung cấp cho Công Ty, ví dụ, quý khách thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán hoặc nếu quý khách mong muốn hủy tài khoản của quý khách hoặc rút lại sự cho phép nhận các thông tin vì Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty về những thay đổi này.

Công Ty sẽ, trong phạm vi nỗ lực tối đa của mình, cập nhật những thay đổi đó theo yêu cầu của quý khách trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo về các thay đổi này.

Công Ty bảo lưu quyền luân chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý khách cho các công ty liên kết của Công Ty và các đơn vị cung cấp bên ngoài của Công Ty (cho dù là trong Việt Nam hoặc nước ngoài) vì mục đích sử dụng những thông tin này cho việc vận hành hoạt động của Ứng dụng thanh toán Moca/Ví GrabPay by Moca.

 1. Tương Tác Với Bên Thứ Ba

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc các dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp là bên thứ ba, các công ty quảng cáo hoặc nhà tài trợ chào bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca.

Đối với bất kỳ hoạt động nào như vậy, các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan liên quan đến hoạt động đó sẽ chỉ là các thỏa thuận riêng giữa quý khách và bên thứ ba đó.

Công Ty, các công ty liên kết và các bên cấp phép của Công Ty sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bất kỳ trao đổi, mua, giao dịch hoặc chương trình khuyến mãi giữa quý khách và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

Công Ty không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang (website) nào trên mạng Internet được gắn liên kết với Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công Ty, các bên cấp phép của Công Ty hoặc Tập Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có trên các websites đó hoặc từ các nhà cung cấp là bên thứ ba.

Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho quý khách theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Tuy nhiên, quý khách công nhận rằng một số nhà cung cấp là bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu quý khách chấp thuận các điều khoản sử dụng bổ sung hoặc điều khoản khác trước khi quý khách có thể sử dụng hoặc truy cập tới hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công Ty từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận đó giữa quý khách và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba.

 1. Bồi Hoàn

Bằng cách đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ bảo vệ, bồi hoàn và bảo đảm cho Công Ty, bên cấp phép và các tổ chức là công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết, nhân sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Công Ty khỏi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm phí luật sư và các chi phí và/hoặc hành động quản lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

-                      việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca trong các giao dịch của quý khách với đơn vị kinh doanh thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, các bên cung cấp là bên thứ ba, các đối tác, các công ty quảng cáo và/hoặc các bên tài trợ;

-                      việc quý khách vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong Thỏa Thuận này;

-                      việc quý khách vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;

-                      việc quý khách sử dụng sai Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca.

 1. Giới Hạn Về Trách Nhiệm

Công Ty không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào đối với tính tin cậy, thời gian, chất lượng, tính phù hợp, tính sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm.

Công Ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng:

-                      Việc sử dụng Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm sẽ được an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

-                      Dịch Vụ và/hoặc các phần thưởng sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của quý khách;

-                      Bất kỳ dữ liệu được lưu trữ sẽ là chính xác hoặc đáng tin cậy;

-                      Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, phần thưởng hoặc tài liệu khác quý khách mua hoặc có được thông qua Ứng dụng thanh toán Moca sẽ đáp ứng yêu cầu hoặc kỳ vọng của quý khách;

-                      Các lỗi hoặc sai sót thuộc Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm sẽ được sửa; hoặc

-                      Ứng dụng thanh toán Moca hoặc máy chủ duy trì ứng dụng không bị nhiễm vi rút hoặc các cấu phần nguy hại khác.

Dịch Vụ và các phần thưởng được cung cấp cho quý khách hoàn toàn trên cơ sở “có sẵn”.

Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm có thể phụ thuộc vào các giới hạn, trì hoãn và các vấn đề khác tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do quý khách hoặc những người sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca/Ví GrabPay by Moca khác sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trì hoãn, không thể chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất do các vấn đề đó gây ra.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, mất dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù là trực tiếp hoặc do hậu quả), mà quý khách phải gánh chịu từ hoặc có liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán Moca và/hoặc Phần Mềm.

 1. Chấm Dứt

Công Ty hoặc quý khách có thể chấm dứt Thỏa Thuận này bằng một thông báo bằng văn bản gửi cho bên kia trước một tháng.

Quý khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt ngay trong trường hợp quý khách:

-                     bị tuyên bố phá sản, không còn khả năng thanh toán hoặc tiến hành thanh lý hoặc đang trong kế hoạch sắp xếp, quản lý khác tương tự; hoặc

-                     bị phát hiện quý khách vi phạm các nghĩa vụ nợ đối với một ngân hàng được cấp phép bởi một tòa án Việt Nam;

-                     qua đời; hoặc

-                     bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa Thuận này.

Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên, Công Ty bảo lưu quyền làm việc với bất kỳ đại lý ủy thác, nhân sự quản lý hoặc đại diện của các tòa án Việt Nam toàn quyền quyết định thế nào là phù hợp liên quan đến việc quản lý bất kỳ số dư còn lại trên Ví GrabPay by Moca.

 1. Khiếu Nại Về Việc Sử Dụng Dịch Vụ

Người dùng được khuyến khích liên hệ với Công Ty ngay trong trường hợp Người dùng mong muốn khiếu nại về việc sử dụng Dịch Vụ hoặc thông qua số điện thoại về Dịch Vụ Khách Hàng theo đường dây nóng 24/7: 028 7109 8588 hoặc tại trụ sở Công Ty.

Quý khách đồng ý thực hiện khiếu nại và tranh chấp về Dịch Vụ trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch, hoặc ngày quý khách biết được việc sử dụng gian lận đối với Ứng dụng thanh toán Moca/Ví GrabPay by Moca, tùy thời điểm nào sớm hơn.

Công Ty sẽ xử lý các khiếu nại do quý khách đưa ra theo các quy định áp dụng của Việt Nam.

 1. Thông Báo

Công Ty có thể thông báo bằng các phương tiện thông báo chung trên Ứng dụng thanh toán Moca, hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ thư điện tử của quý khách lưu trong hồ sơ của Công Ty, hoặc bằng hình thức trao đổi bằng văn bản gửi bằng dịch vụ thư bảo đảm hoặc thư trả trước đến địa chỉ của quý khách lưu trong hồ sơ của Công Ty. Thông báo đó sẽ được xem là đã được gửi sau 48 giờ từ khi gửi thư hoặc bỏ vào hòm thư (nếu gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Quý khách có thể gửi thông báo cho Công Ty (thông báo đó sẽ được hiểu là đã tiếp nhận khi Công Ty nhận được) bằng thư gửi bằng dịch vụ chuyển phát hoặc thư bảo đảm tới Công Ty sử dụng các thông tin liên hệ được cung cấp trên Ứng dụng thanh toán Moca.

 1. Chuyển Giao

Thỏa Thuận này được cấu thành bởi Các Điều Khoản Sử Dụng như được điều chỉnh tại từng thời điểm không được chuyển giao bởi quý khách mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty nhưng có thể được chuyển giao bởi Công Ty mà không cần chấp thuận của quý khách. Để tránh hiểu nhầm, việc chấp nhận Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành một sự đồng ý của quý khách cho Công Ty được quyền chuyển giao và/hoặc chuyển nhượng tất cả và bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Công Ty trong Thỏa Thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất kỳ sự chuyển giao dự kiến nào của quý khách mà vi phạm mục này sẽ là vô hiệu.

 1. Các Quy Định Chung

Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam, bất kể lựa chọn hoặc mâu thuẫn về quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc yêu cầu khởi kiện phát sinh từ hoặc có liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”), theo các Quy Tắc VIAC như được chỉnh sửa hoặc sửa đổi tại từng thời điểm (“Các Quy Tắc”) bởi duy nhất một trọng tài viên do các bên chỉ định theo một thỏa thuận thống nhất (“Trọng Tài Viên”). Nếu các bên không thể thống nhất về lựa chọn trọng tài, thì Trọng Tài Viên sẽ được Chủ Tịch SIAC chỉ định theo Các Quy Tắc.

Địa điểm trọng tài sẽ là Hồ Chí Minh, bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài Viên sẽ do các bên cùng chi trả theo tỷ lệ tương đương, với điều kiện là Trọng Tài Viên có thể yêu cầu rằng các mức phí đó phải chịu theo cách mà Trọng Tài Viên quyết định theo yêu cầu để điều khoản trọng tài này có thể thực thi theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ liên doanh, hợp danh, tuyển dụng, hoặc quan hệ đại lý tồn tại giữa quý khách, Công Ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp là bên thứ ba nào phát sinh từ các Điều Khoản Sử Dụng hoặc việc sử dụng Dịch Vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào thuộc Các Điều Khoản Sử Dụng được cho là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi đầy đủ trong phạm vi được pháp luật cho phép. Điều khoản này sẽ, không giới hạn, được áp dụng cho pháp luật và quốc gia như được quy định ở trên.

Việc Công Ty không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Các Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được Công Ty xác nhận và được đồng ý bằng văn bản.

Các Điều Khoản Sử Dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Công Ty và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc thảo luận hiện hữu hoặc trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói (nếu có) giữa các bên về nội dung được quy định trong Thỏa Thuận này.


Phụ Lục Phí và Lệ Phí

       Việc sử dụng Ví GrabPay by Moca dành cho Người Tiêu Dùng cho các thanh toán trong nước và chuyển tiền trong nước sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng.

       Người dùng Ví GrabPay by Moca cho Kinh Doanh sẽ miễn phí đối với tất cả bên cung cấp dịch vụ vận tải như được thông báo cho Công Ty bởi Công Ty TNHH Grab Việt Nam, cho các giao dịch thanh toán và chuyển tiền trong nước.

       Việc sử dụng Ví GrabPay by Moca cho Kinh Doanh bởi các đơn vị kinh doanh sẽ được tính mức chiết khấu thương mại tính trên tổng khoản phải thu bởi đơn vị kinh doanh theo mức được đồng ý bằng văn bản giữa Công Ty và đơn vị kinh doanh.

 

 


ENGLISH TRANSLATION

 

TERMS OF USE

FOR MOCA PAYMENTS SERVICES

 

Last modified: 1 October 2018

Important – please read these terms carefully. By using the Service (as defined below), you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms of Use. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms of Use of the Service and wish to discontinue using the Service, please do not continue using the Moca Payment Application (as defined below) or the Service.

The Terms of Use stated herein (collectively, the “Terms of Use” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and MOCA TECHNOLOGY AND SERVICES CORPORATION (the “Company” or “Moca”).

By using the Moca mobile payment application supplied to you by the Company, and downloading, installing or using any associated software (including those of partners of the Company) supplied/provided by the Company (“the Software”) which overall purpose is to enable persons seeking to establish an account with the Company and use its payment solutions, including the e-wallet namely GrabPay by Moca pursuant to applicable laws and regulations of Vietnam, (“Moca Payment Application” and generally, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms of Use, and any future amendments and additions to the Terms of Use as published from time to time at https://www.moca.vn/ or through the Moca Payment Application. The Company will provide advance notice of any material changes to these Terms of Use following which your continued use of the Service will be deemed to confirm your acceptance of the revised Terms of Use.

 1. Moca Payments Application

Moca Payment Application is in general an electronic payment application, including a payments solution allowing payment transactions by e-wallet and cards, duly and validly issued by banks and accepted by Moca.

GrabPay by Moca is an e-wallet provided and managed by Moca (“GrabPay by Moca”) in the form of an electronic account that enables the customer to store value equivalent to a sum of money transferred from the customer’s payment account at a bank to a secured payment account of Moca or duly received in your GrabPay by Moca wallet via peer to peer transfer. Users of GrabPay by Moca must have a valid bank account linked to GrabPay by Moca at activation.

The Company offers two types of wallet functionality under the term “GrabPay by Moca” as part of the Service:

 1. Consumer GrabPay by Moca e-Wallet: A wallet for individual consumers allowing a cumulative transaction daily limit of VND5.000.000 (five million Vietnam Dong) or such other transaction limits as informed by Moca from time to time.
 2. Business GrabPay by Moca e-Wallet: For users of the GrabPay by Moca e-Wallet for business purposes.

 

Your GrabPay by Moca registration also allows Consumers to make direct Debit Card and Credit Card payments to third parties’ for goods and services.

 1. Use of the Moca Payment Application

        Type of payments that can be made with Moca Payment Application:

The Moca Payment Application may be used for payment of goods and/or services from all person(s) lawfully accepting Moca Payment Application as a payment solution, PROVIDED HOWEVER that no payments in violation of the provisions of these Terms of Use, including the Acceptable Use Policy shall be permitted.

The GrabPay by Moca is provided and managed by the Company and can be used for all lawful transaction within territory of Vietnam. Users can (i) top up the GrabPay by Moca using his bank account or debit cards, and cash out to the bank account linked to the GrabPay by Moca, and (ii) perform peer to peer transfer amongst GrabPay by Moca wallets, and (iii) pay for goods/services at providers accepting GrabPay by Moca as payment solution.

          Applicable Fees and Charges:

 

Except for fees levied on the withdrawal of money from GrabPay by Moca, imposed by the relevant banks, or otherwise duly notice in advance by Moca in accordance with these Terms of Use, there shall be no charges levied by Moca on usage by the Consumer of GrabPay by Moca or on the usage of the Business GrabPay by Moca by transportation providers.

Moca shall charge merchants or agents those fees for usage of the Moca Payment Application as detailed in the Schedule of Applicable Fees and Charges, hereto.

You agree that the Fees and Charges provided for in the Schedule of Applicable Fees and Charges shall not be charged in addition to the regular offered costs of the goods or services, and that no surcharge for the use of the Moca Payment Application shall be required of consumers.

       User Transaction Statement:

 

Users may view their transactions history on the Moca Payment Application.

 

       Fraudulent activity or stolen funds:

 

You agree to immediately notify Moca or a party authorized by Moca on the following Customer Service number Tel: 028 7109 8588/email: support@MOCA.vn of any fraudulent activity or theft of funds in the Moca Payment Application of which you become aware.

 

 1. Funding Methods for use of the GrabPay by Moca

        Users may choose to add any debit cards or such other legally permissible methods as are made available in the Application (the “Funding Sources”) to top up the money value stored in GrabPay by Moca, provided always that should the chosen Funding Sources be a bank card, you hereby authorize the Company and relevant banks/credit institutions to automatically process attaching to your GrabPay by Moca your checking bank account linked to the chosen Funding Source.

        You agree and authorize the Company to contact, share your registered information to and collect your information from banks relevant to the chosen Funding Source, to verify and authorize the Funding Source details when you first register the Funding Source on the Application as well as when you use the Service.

        The Company has the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where the Company reasonably believes you to be in breach of the Terms of Use.

        You agree that you will cooperate in relation to any financial crime screening that is required and to assist the Company in complying with any prevailing laws or regulations in place.

        When you make or receive a payment, you are liable to the Company for the full amount of the payment sent to you plus any fees if the payment is later invalidated for any reason including but not limited to claims, chargebacks, or if there is a reversal of the payment. You agree to allow the Company to determine the appropriate party to incur the burden of such claims, chargebacks or reversals and where applicable to recover any amounts due to the Company by debiting your account on Moca Payment Application.

        You shall be responsible to resolve any disputes with your card or bank account issuers on your own.

        You are responsible for all losses, reversals, fees, claims, penalties or chargebacks, incurred by you or the Company, another user, or a third party caused by or arising out of your breach of this Agreement, damage to or loss of your mobile device, the authorized use of your account by a third party and/or your use of the Service, and where such are borne by the Company, another user, or a third party you agree to reimburse the same for any and all such liability.

        You are not responsible for such losses, reversals, fee, claim, penalty or chargebacks resulting from the Service malfunctioning, the unauthorized use of your Moca Payment Application, fraudulent transactions through your Moca Payment Application.

 

 1. GrabPay by Moca Balance

        You may add value to your GrabPay by Moca (“Wallet Balance”) which may be used to pay for the goods and services either via any Funding Source as may be made available in the Moca Payment Application from time to time.

        The maximum amount of Wallet Balance that an individual user can hold at any time is VND5.000.000 or any other balance limits that will be informed by Moca thirty (30) days in advance.

        Selecting a particular Funding Source means you are agreeing to the terms of service of the Company’s processing partners and your financial institution. You will bear all fees that may be charged by such processing partners and/or your financial institution (if any) for the payment method you have selected.

        The Company may at its sole and absolute discretion reject your request to top up Wallet Balance for any reason whatsoever, including without limitation, where your proposed top up transactions:

-          would cause the aggregate amount of stored value held by the Company, directly or indirectly, alone or together with any person over whom the Company has control or influence, to exceed any value permitted under the prevailing laws and regulations; or

-          would cause the amount of Wallet Balance held by you to exceed the respective maximum amount for either the Consumer or Business GrabPay by Moca detailed above.

        You may check your Wallet Balance in the Moca Payment Application, including those applications of the Company’s partners using payments platform as provided by the Company. The Wallet Balance set out in the Moca Payment Application shall serve as a conclusive evidence of your sum of money stored in the GrabPay by Moca.

        To the extent as permitted by law, the Company may forfeit your Wallet Balance where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal, erroneously reconciled or involves any criminal activity or where the Company reasonably believes you to be in breach of these Terms of Use.

 

 1. Withdrawal and Transfer of Wallet Balance

        The Wallet Balance may be withdrawn to a designated account which is attached to your GrabPay by Moca at a licensed onshore bank in Vietnam in the name of the user. The details of which were notified to the Company via linkage of your bank accounts/cards.

        The Company has the right to restrict the withdrawal of all or a portion of the Wallet Balance in the GrabPay by Moca for up to sixty days for risk management purposes in lieu of potential future claims, chargebacks or reversals.

 

 1. Establishing your Identity

        As a regulated intermediary payments services provider, the Company is required to comply with the provisions of the Anti-Money Laundering regulations (the “AML Law”) and other laws and regulations as applicable to an intermediary payment services providers.

        Users of the Moca Payment Application will be required to provide to the Company such data to allow the company to establish and verify their identity (together with, in the case of Business GrabPay by Moca operated as a company account, the identity of the primary account user) both at the time of opening an account on the Moca Payment Application and/or on application to partners using the payment platform provided by the Company and on ongoing basis, in order to facilitate compliance by the Company with the provisions of the AML Law and applicable regulations.

        You hereby acknowledge that the Company and its affiliates/partners may use such data provided for the purposes of establishing your identity and implementing an ongoing monitoring program to ensure the adherence of the Company and the user to the provisions of the AML Law, and other laws as applicable to an intermediary payment services providers or its affiliates/partners, together with sharing such data internally with its affiliates/partners and with third-party outsources as well as in relation to transfers and reporting of such data and your transactions to competent authorities, and such other regulators and law enforcement agencies as the Company may deem appropriate.

        You hereby authorize Moca and its affiliates/partners to collect and reconcile your information from/with any third parties, which may have your information from time to time. You further authorize and allow banks and any third parties having your information to provide the same to Moca. The shared/collected information shall be handled, processed and stored by Moca for purposes of serving its business, marketing purposes and meeting regulatory obligations, including Anti Money Laundering and Anti-Terrorist regulations.

        For users having accounts on an application provided/managed by Grab Company Limited and/or Grab Vietnam Company Limited, by accepting these Terms of Use, you also agree that (i) Moca shall be entitled to retrieve your information from user accounts opened with Grab Company Limited and/or Grab Vietnam Company Limited, and (ii) such companies shall be authorized to provide your information to the Company. The Company shall be authorized to merge the same with your GrabPay by Moca. Moca shall verify your existing information and may request for more information from you to meet regulatory requirements. You further agree and authorize Grab Company Limited and/or Grab Vietnam Company Limited to provide your information to Moca upon request.

 1. Representations and Warranties

        By using the Service, you further represent and warrant that you have the right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms of Use. You further confirm that all the information which you provide shall be true and accurate and that declared Funding Sources details and property thereof are belong to your sole and absolute rightful and legitimate ownership.

        Your use of the Service is for your own sole use. You undertake not to authorize others to use your identity or user status, and you may not assign or otherwise transfer your user account to any other person or entity. When using the Service, you agree to comply with all applicable laws whether in Vietnam or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service.

        You may only access the Service using authorized means. It is your responsibility to check and ensure that you have downloaded the correct software version of the Moca Payment Application and/or those applications of the Company’s partners using payment platforms provided by the Company for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible device or if you have downloaded the wrong version of the Moca Payment Application to your device. The Company reserves the right not to permit you to use the Service should you use the Moca Payment Application with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Moca Payment Application is intended to be used.

        By using the Software or the Moca Payment Application, you agree that:

 

-          You will only use the Service for lawful purposes;

-          You will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;

-          You will not use the Moca Payment Application for sending or storing any unlawful material or for fraudulent purposes;

-          You will not use the Moca Payment Application and/or the Software to cause nuisance, annoyance, inconvenience or make fake bookings;

-          You will not use the Service, the Moca Payment Application and/or the Software for purposes other than obtaining the Service;

-          You will not impair the proper operation of the network;

-          You shall not intentionally or unintentionally cause or attempt to cause damage to a third-party;

-          You will not try to harm the Service, the Moca Payment Application and/or the Software in any way whatsoever;

-          You will not copy, or distribute the Software or other content without written permission from the Company;

-          You will only use the Software and/or the Moca Payment Application for your own use and will not resell it to a third party;

-          You will keep secure and confidential your account password or any identification we provide you which allows access to the Service. You shall be responsible for any and all use of your Moca Payment Application account, including beyond the closure of the same;

-          You will provide the Company with proof of identity as it may reasonably request or require;

-          You acknowledge and agree that only one (1) Moca Payment Application account can be registered on one mobile phone or other electronic device operating the Moca Payment Application;

-          You agree to provide accurate, current and complete information as required for the Service and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of this Agreement. You agree that the Company may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, the Company has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Service at any time with or without notice;

-          You will only use an access point or device which you are authorized to use to access the Moca Payment Application;

-          You shall not employ any means to defraud the Company or enrich yourself, through any means, whether fraudulent or otherwise, through any event, promotion or campaign launched by the Company to encourage new subscription or usage of the Service by new or existing passengers;

-          You agree that the Service is provided on a reasonable effort basis; and

-          You agree to abide by the terms of the GrabPay by Moca e-Wallet Acceptable Use Policy (below) in relation to your use of the Service.

 

 

 

 1. Acceptable Use Policy

       You agree to assume full responsibility and liability for all loss or damage suffered by yourself, the Company or any third party as a result of any breach of the Terms of Use.

       You agree not to use the Service in such a manner that you violate any law, statute, ordinance or regulation.

       Other than as lawfully offered by a GrabPay by Moca merchant, you agree not to perform transactions using the GrabPay by Moca e-Wallet involving:

-          Adult media depicting or related to illegal activity such as child pornography, rape, incest, etc.

-          Airlines of all kind including but not limited to regular commercial airlines, low-cost carriers, charter and flight tour operators, private jets and helicopter taxi.

-          Alcoholic products and beverages.

-          Any goods or services promoting hate, violence, harm or intolerance in any form.

-          Any goods or services subject to UN Security Council’s sanctions.

-          Automotive sales (new and used motor vehicles of any kind).

-          certain credit repair, debt settlement services, credit transactions or insurance activities;

-          Branded, trademarked or copyrighted goods of any kind unless the seller is the intellectual property / copyright holder or licensee.

-          Circumvention services, devices or software used to circumvent the law or remove copyright protections.

-          Computer technical support and IT help desks.

-          Crowd-sourcing and crowd-financing businesses, lending clubs, offering equity or rewards of any kind.

-          Cryptocurrency, Bitcoin, online currency, gaming coins, online gold and similar virtual assets.

-          Deceptive business practices such as Ponzi / pyramid schemes, multi-level marketing, guaranteed results, investment or trading courses and services.

-          Essay mills, paper mills and homework services.

-          Event organizers, sale/resale of tickets, event planning and related services.

-          File sharing and related services.

-          Financial services of any kind, such as lending, micro lending, investment schemes, escrow, collection agencies, bail bond services, debt collectors, credit aggregation, consolidation services, credit card protection and similar services.

-          Flammable, explosive, pyrotechnic, toxic and hazardous materials including but not limited to fireworks, explosives, radioactive materials and substances, gunpowder.

-          Foreign government entities including but not limited to embassies and consulates.

-          Fortune tellers, astrology, card reading, tarot, hypnosis and similar services.

-          Gambling, gaming and/or any other activity with an entry fee and a prize, including, but not limited to casino games, sports betting, horse or greyhound racing, fantasy sports, lottery tickets, other ventures that facilitate gambling, games of skill (whether or not legally defined as gambling) and sweepstakes;

-          Government, law enforcement and military issued items including but not limited to uniforms, badges, decorations, unless historical and/or clearly not genuine or official (e.g. toys).

-          Healthcare, pharmaceuticals, supplements, nutritional products of any kind, medical supplies of any kind.

-          Hotels and accommodation services of any kind (such as hostels, apartments, serviced apartments, motels, resorts, villas).

-          Human parts of any kind, including but not limited to organs, body parts, human remains, body fluids, stem cells, embryos.

-          Illegal drugs, tobacco or health products. Substances designed to mimic the effects thereof. Related accessories and products used to create or consume them such as bongs, hookahs and similar devices.

-          Items that encourage, promote, facilitate or instruct others to engage in illegal activity;

-          Items that infringe or violate any copyright, trademark, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the laws of Vietnam or any jurisdiction;

-          Jewelry, gems, stones and precious metals.

-          Legal and tax consultancy, bankruptcy and any similar services.

-          Money service businesses such as remittance, transfer, money orders, prepaid gift cards, stored value facilities, quasi-cash, foreign exchange of currencies and similar services.

-          Narcotics, steroids, certain controlled substances or other products that present a risk to consumer safety;

-          No-value-added services of any kind, including but not limited to resale of government offerings without authorization or added value, services that are unfair, deceptive, or predatory towards consumers.

-          Offering or receiving payments for the purpose of bribery or corruption; or

-          Oil and gas, petroleum and derived products

-          Political, religious, spiritual, charitable and non-profit organizations of any kind.

-          Prepaid phone cards, phone services and cell phones;

-          Private medical practices and e-doctors.

-          Products of wildlife trafficking, illegal hunting and poaching of endangered species such as marine mammals, shark fins, rhino horns, ivory, deer musk, bear bile, tiger penis, and any similar products.

-          Property sharing, timeshares, house-swapping, sub-letting, bed & breakfast and similar businesses.

-          Sale of animals or pets of any kind.

-          Sale of social media activity, click farms including but not limited to sale of Facebook likes, Twitter followers, YouTube views.

-          Sexually oriented materials or services.

-          Spas, relaxation and massage services.

-          Stolen goods including unlawfully acquired or copied digital and virtual goods.

-          Subscriptions, memberships, free trials and any similar business models where a purchase is conditioned by a subscription.

-          The personal information of third parties in violation of Vietnam law.

-          The sale of traveler’s cheques or money orders.

-          The sales of products or services identified by Vietnam government agencies to have a high likelihood of being fraudulent or to be being transacted by the user in violation of Vietnam law.

-          Tobacco products, cigarettes, cigars, electronic cigarettes and related products (such as spare parts and recharges).

-          Unlicensed travel agents.

-          Weapons of any kind including firearms, ammunition, knives, nunchakus and related products, parts or accessories thereof. Weapons or knives regulated under Vietnam law. Toys, gift and replicas of any kind resembling closely any of such items.

 

 1. Taxes

       You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time.

       You further agree to use your best efforts to do everything necessary and required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Service supplied under this Agreement.

       You agree that details of your Moca Payment Application account and all transactions thereunder may be provided on request to any tax authorities either in Vietnam or overseas where the purpose of such request is the lawful payment of tax obligations and/or the identification of assets for taxation.

 

 1. License Grant & Restrictions

       The Company, its affiliates, where applicable hereby grant you a revocable, non-exclusive, non-transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Moca Payment Application and/or the Software, subject to the Terms of Use herein. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

       You hereby agree that you shall not:

 

-          license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Moca Payment Application and/or the Software in any way;

-          modify or make derivative works based on the Moca Payment Application and/or the Software;

-          create internet “links” to the Moca Payment Application or “frame” or “mirror” the Software on any other server or wireless or internet-based device;

-          reverse engineer or access the Software in order to (a) build a competitive product or service, (b) build a product using similar ideas, features, functions or graphics of the Moca Payment Application and/or the Software, or (c) copy any ideas, features, functions or graphics of the Moca Payment Application and/or the Software;

-          launch an automated program or script, including, but not limited to, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, or any program which may make multiple server requests per second, or unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Moca Payment Application and/or the Software;

-          use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Service or its contents;

-          post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights;

-          operate the Moca Payment Application and/or the Software on jailbroken or rooted mobile devices; or

-          remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Service.

 

       You may use the Software and/or the Moca Payment Application only for lawful purposes and shall not use the Software and/or the Moca Payment Application to:

 

-          send spam or otherwise duplicative or unsolicited messages;

-          send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, including but not limited to materials harmful to children or violative of third party privacy rights;

-          send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs;

-          interfere with or disrupt the integrity or performance of the Software and/or the Application or the data contained therein;

-          attempt to gain unauthorized access to the Software and/or the Moca Payment Application or its related systems or networks;

-          impersonate any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity; or

-          to abstain from any conduct that could possibly damage the Company’s reputation or amount to being disreputable.

 

 1. Intellectual Property Ownership

       The Company and its affiliates, where applicable, shall own all right, title and interest, including all related intellectual property rights, in and to the Software and/or the Moca Payment Application and by extension, the Service and any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, recommendations or other information provided by you or any other party relating to the Service.

       These Terms of Use do not constitute a sale agreement and do not convey to you any rights of ownership in or related to the Service, the Software and/or the Moca Payment Application, or any intellectual property rights owned by the Company and/or its licensors.

       The Company’s name, the Company’s logo, the Service, the Software and/or the Moca Payment Application and the third-party merchants or transportation providers’ logos and the product names associated with the Software and/or the Moca Payment Application are trademarks of the Company and/or its affiliates, and no right or license is granted to use them.

       For the avoidance of doubt, the term the Software and the Moca Payment Application herein shall include its respective components, processes and design in its entirety.

 

 

 

 1. Data Privacy & Personal Data Protection Policy

        You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder.

        For the purposes of this Agreement, “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company.

        The provision of your Personal Data is voluntary. However, if you do not provide the Company your Personal Data, your request for the Moca Payment Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

        The Company may, either by the Company or via its services providers, use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (the “Purposes”):

 

-          to perform the Company’s obligations in respect of any contract entered with you;

-          to provide you with any services pursuant to the Terms of Use herein;

-          process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms of Use herein;

-          to validate and/or process payments pursuant to the Terms of Use herein;

-          to process any refunds, rebates and or charges pursuant to the Terms of Use herein;

-          to facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms of Use herein;

-          to develop, enhance and provide what is required pursuant to the Terms of Use herein to meet your needs;

-          for internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;

-          for purposes of detection, prevention and prosecution of crime including in relation to its obligations under the AML Law;

-          for the Company to comply with its obligations under law or regulations (whether in Vietnam or overseas including disclosing such Personal Data to Vietnam and overseas law enforcement agencies or courts);

-          to respond to questions, comments and feedback from you.

 

        In addition to the above, the Company may wish to communicate with you either by email, telephone or text message in relation to the following matters (the “Marketing Purposes”):

-          to process your participation in any events, promotions, activities, focus groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions and to communicate with you regarding your attendance thereto;

-          to send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings from the Company, its partners, advertisers and or sponsors;

-          to notify and invite you to events or activities organized by the Company, its partners, advertisers, and or sponsors; and/or

-          to share your Personal Data amongst the companies within the Company’s group of companies comprising the subsidiaries, associate companies and or jointly controlled entities of the holding company of the group (the “Group”) and with the Company’s and Group’s agents, third party providers, developers, advertisers, partners, event companies or sponsors who may communicate with you for any reasons whatsoever.

        If you do not consent to the Company processing your Personal Data for any of the Marketing Purposes, please notify the company Tel: 1900 6923; or via email at hello@moca.vn

        If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e-mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account or withdraw your permission to receive communications for Marketing Purposes, please notify the Company of your updated details.

        The Company will, to the best of its abilities, effect such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

        The Company reserves the right to transfer your Personal Data to its affiliates and outsourcees (whether in Vietnam or overseas) for the purpose of the use of such data in the operations of the GrabPay by Moca.

 

 1. Third Party Interactions

        During use of the Service, you may enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors showing their goods and/or services through the Service, the Software and/or the Moca Payment Application.

        Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party.

        The Company and its affiliates and licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third-party.

        The Company does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, the Moca Payment Application and/or the Software, and in no event, shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third-party providers.

        The Company provides the Service to you pursuant to the Terms of Use. You recognize, however, that certain third-party merchants or transportation providers, goods and/or services may require your agreement to additional or different Terms of Use prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third-party providers.

 

 1. Indemnification

        By agreeing to the Terms of Use upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and each such party’s parent organizations, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs and/or regulatory action) arising out of or in connection with:

-          your use of the Service, the Software and/or the Moca Payment Application in your dealings with the third-party merchants, transportation providers, third party providers, partners, advertisers and/or sponsors;

-          your violation or breach of any of the Terms of Use or any applicable law or regulation, whether or not referenced herein;

-          your violation of any rights of any third party;

-          your misuse of the Service, the Software and/or the Moca Payment Application.

 

 1. Limitation of Liability

        The Company makes no representation, warranty or guarantee as to the reliability, timeliness, quality, suitability, availability, accurate or completeness of the Service, the Moca Payment Application and/or the Software.

        The Company does not represent or warrant that:

-          The use of the Service, the Application and/or the Software will be secure, timely, uninterrupted or error-free or operate in combination with any other hardware, software, system or data;

-          The Service and/or Rewards will meet your requirements or expectations;

-          Any stored data will be accurate or reliable;

-          The quality of any products, services, information, rewards or another material purchased or obtained by you through the Moca Payment Application will meet your requirements or expectations;

-          Errors or defects in the Moca Payment Application and/or the Software will be corrected; or

-          The Moca Payment Application or the Server that make the application available are free of viruses or other harmful components.

        The Service and Rewards are provided to you strictly on an “as is” basis.

        All conditions, representations and warranties, whether express, implied, statutory or other, including without limitation, any implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of third party rights, are here excluded and disclaimed to the highest and maximum extent allowed under Vietnam law.

        The Service, the Moca Payment Application and/or the Software may be subject to limitations, delays and other problems inherent in the use the internet and electronic communications including the device used by you or other Moca Payment Application users being faulty, not connected, out of range of mobile signals or functioning incorrectly. The Company is not responsible for any delays, delivery failures, damages or losses resulting from such problems.

        To the fullest extent permitted by law, the Company shall not be liable for any claim, loss, damage, data loss, costs or expenses incurred (whether direct or consequential), suffered or sustained by you arising from or in connection with you use of the Service, the Moca Payment Application and/or the Software.

 

 

 1. Termination

        Either the Company or you may terminate this Agreement on one month’s notice in writing to the other.

        You hereby agree that this Agreement shall terminate immediately in the event that you are:

-          declared bankrupt, insolvent or enter into liquidation or such other scheme of arrangement or administration;

-          found in default of your debt obligations to a licensed bank by a Vietnam court;

-          deceased; or

-          found to be in breach of any of the terms stipulated in this Agreement.

       In the event of any of the above, the Company reserves the right to deal with any such trustee, executive or representative of the Vietnam courts as in its sole discretion is considers appropriate in relation to the administration of any outstanding balance in the GrabPay by Moca.

 

 1. Complaints about use of the Service

       Users are invited to contact the Company in the first instance in the event they wish to make a complaint about the use of the Service either via the following Customer Service 24/7 hotline: Tel: 028 7109 8588 or at the Company’s head office.

       You agree to raise any complaints and disputes about incorrect Service within 60 days of the transaction, or of you becoming aware of the fraudulent usage of the Moca Payment Application, whichever is earlier.

 

 1. Notices

        The Company may give notice by means of a general notice on the Moca Payment Application, or by electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email).

        You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Moca Payment Application.

 

 1. Assignment

        This Agreement as constituted by the Terms of Use as modified from time to time may not be assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company. For avoidance of doubt, your acceptance of the Terms of Use constitutes a consent for the Company to assign and/or transfer its all and any rights and obligations under this Agreement to any third party.

        Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

 

 

 1. General

        This Agreement shall be governed by Vietnamese law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be referred to the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”), in accordance with the Rules of the VIAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the parties (the “Arbitrator”). If parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of VIAC in accordance with the Rules.

        The seat and venue of the arbitration shall be Ho Chi Minh City, in the Vietnamese language and the fees of the Arbitrator shall be borne equally by the parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

        No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third-party provider as a result of the Terms of Use or use of the Service.

        If any provision of the Terms of Use is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above.

        The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms of Use comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

 


Schedule of Applicable Fees and Charges

       Use of the Consumer GrabPay by Moca e-Wallet for domestic payments and transfers in Vietnam is free to all users.

 

       User of the Business Consumer GrabPay by Moca e-Wallet is free to all transportation providers as notified to the Company by Grab Vietnam Limited, for domestic payments and transfers.

 

       Use of the Business GrabPay by Moca e-Wallet by Merchants shall be subject to a merchant discount rate commission on the total payment volume received payable by the Merchant to the Company of such amount as is agreed in writing between the Company and the Merchant.